Ulovlig fengslet i seks dager

Grete Svepstad (49) saksøker Oslo-politiet ved politimester Anstein Gjengedal, og krever 150000 kroner i oppreisning. Grunnen er at hun ulovlig ble holdt i fengsel i seks dager på grunn av en systemsvikt på Politihuset.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Svepstads advokat, John Arild Aasen, anmeldte saken til Sefo. Etter ett år og sju måneder er straffesaken henlagt. Riksadvokaten slår fast at ingen skal straffes for den ulovlige frihetsberøvelsen av Svepstad i februar 2001.

Svepstad sier til Dagbladet at opplevelsen var sjokkerende. - Jeg skammer meg ikke over å være narkoman, for min verdighet har jeg i behold. Derfor forlanger jeg å bli behandlet som ethvert annet individ, sier hun.

Hard kritikk

Advokat Solveig Høgtun, som sitter i Sefo-utvalget som etterforsket saken mot Oslo-politiet, krevde Oslo-politiet straffet. Hun ville at Oslo-politiet, ved politimester Anstein Gjengedal, skulle ilegges såkalt foretaksstraff. Dette er hjemlet i en paragraf i straffeloven, og kan brukes når enkeltpersoner ikke direkte kan gjøres strafferettslig ansvarlig, men systemet.

Narkorazzia

Høgtun kom imidlertid i mindretall i Sefo, fordi utvalgets dommermedlem og politimedlem stemte for henleggelse. Statsadvokat Harald Strand sluttet seg til dette i vinter, og Svepstads anke til riksadvokat Tor-Aksel Busch førte ikke fram.

Svepstad ble arrestert under en narkorazzia, og ble først satt på glattcelle på politihuset til neste dag. Da ble hun ved en feiltakelse overført til Bredtveit fengsel. Hun ble verken framstilt for en forhørsdommer eller satt inn på soning.

Først etter nærmere seks dager ble feilen oppdaget, og hun ble løslatt takket være advokat Aasens inngripen. Aasen sier til Dagbladet at han er skuffet over henleggelsen.

Enkeltindivid

- Dette etterlater et inntrykk av at politifolk beskytter hverandre. Gjennom rettssak via et søksmål ønsker vi å markere at det har skjedd et ulovlig overgrep mot Svepstad. Etter min mening har politiet brutt de mest sentrale og elementære rettigheter et menneske har, sier Aasen.

Advokaten vurderer på et seinere tidspunkt eventuelt å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetskommisjonen.

KREVER OPPREISNING: Grete Svepstad saksøker Oslo-politiet.