Ultra uklart fra SV

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den nye bioteknologiloven gjør det vanskeligere og dyrere for kvinner å bruke ultralyd tidlig i svangerskapet. Det skjer ved at loven setter et kunstig skille mellom ultralyd brukt i fosterdiagnostikk og ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen. Etter den nye loven må kvinner dessuten som regel betale ultralydundersøkelsen selv før 18. svangerskapsuke.
  • Det overrasker ikke at regjeringspartiene med KrF i spissen går inn for restriksjoner som i praksis er en innstramming av kvinners rett til selvbestemt abort, men det forundrer at SV var med på å sikre flertall for et slikt tilbakeskritt. I debatten som har fulgt har partiet prøvd å fraskrive seg ansvaret for lovens konsekvenser. SVs Olav Gunnar Ballo hevder hardnakket at selvfølgelig vil kvinner nå som før kunne bruke ultralyd tidlig i svangerskapet for å sjekke om fosteret er friskt. Den fortolkningen er resten av flertallet uenig i. Både helseminister Dagfinn Høybråten og Høyre mener loven sier klart at ultralydundersøkelser som har til hensikt å påvise fosteravvik, bare skal utføres ved en av seks godkjente institusjoner. En allmennlege har følgelig ikke lov til å bruke ultralyd til det formålet.
  • Nå utarbeides det forskrifter som forhåpentlig vil avklare hvilken fortolkning gravide og helsepersonell skal forholde seg til. Men SVs linje i denne saken forblir uklar. Riktignok hevder altså Ballo at endringen slett ikke vil føre til noen endring, men i et innlegg her i avisa innrømmer han at målet er en ønsket begrensning i bruken av ultralyd. Han begrunner det både med et rørende hensyn til offentlig økonomi og frykten for at fagfolk skal få gjøre «akkurat hva de vil».
  • Mener virkelig Ballo og SV at kvinner må beskyttes mot å ta i bruk tilgjengelig medisinsk teknologi? En slik arrogant holdning smaker ikke bedre om den kommer fra et parti som liker å kalle seg kvinnepartiet. At SV dessuten går god for en lov som vil ramme ressurssvake kvinner hardest, er vanskelig å begripe.