Ulvekrig på Løvebakken

Sterke krefter i Ap og Høyre ber regjeringen åpne for ulvejakt. Kommunalminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier han vil benytte ulvemotstanden i Stortinget til å ta saken opp i regjeringen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Handlingslammet

Sp's syn på saken er vel kjent: Partiet ønsker en strengere ulveforvaltning og ideelt sett ingen fast bestand av det store rovdyret i Norge. Dette synet har partiet vært aleine om, også i regjeringen.

Initiativet fra deler av Ap og Høyre er slik sett å regne som en gratis håndsrekning til Sp i kampen for et strengere ulveregime.

Tar saken

Da Stortinget behandlet rovviltmeldingen i 1996, fantes det ingen fast bestand av ulv i Norge. Etter den tid har det kommet til fem familiegrupper helt eller delvis på norsk jord. Her er antall dyr oppe i anslagsvis 30- 40 individer. I Rovviltmeldingen fastslås hovedmålet å sikre minst åtte familiegrupper i Norge og Sverige.

I Arbeiderpartiet er det først og fremst representanter fra de sterkest berørte områdene, Hedmark, Østfold og Akershus, som nå krever en strengere ulvepolitikk. Talskvinne for kravet er leder av kommunalkomiteen, Sylvia Brustad.

- Vi må få kontroll med bestandsutviklingen. Vi vil be om at regulær jakt på ulv innføres, sier Sylvia Brustad (Ap).

Med seg på det ulvefiendtlige laget har hun Høyres Ansgar Gabrielsen. Han har tatt et konkret initiativ overfor statsråd og Sp-leder Odd Roger Enoksen.

- Bestanden av ulv må ned. Dette går ikke lenger, sier Høyres Ansgar Gabrielsen.

Overfor Dagbladet bekrefter kommunalminister Enoksen at han vil bringe ulveinitiativet videre i regjeringen. Foruten hans departement berører saken minst tre andre departementer: Landbruks-, Nærings- og Miljøverndepartementet. Hvem som vil legge saken fram for Stortinget, kan ennå ikke Enoksen svare på. Han medgir at initiativet fra Ap- og Høyre-hold er kjærkomment for Senterpartiet.

I regjeringen er KrF ikke fremmed for en ulveoppvask, mens Venstre har et mer liberalt syn på ulvens gjeninntreden i norsk fauna.

Mens kravene om ulveoppvask nå brer seg på Stortinget, ligger fremdeles Direktoratet for naturforvaltnings forslag til soneplan for ulv til behandling i Guro Fjellangers Miljøverndepartementet, bekrefter avdelingsdirektør Pål Vidar Solli. Her har den ligget siden februar i år. I planen foreslår DN at ulvegrensa trekkes ved Elverum. Sonen trekkes øst for Glomma, sørover til og med Østfold.

Truet dyreart

Ingen i Miljøverndepartementets ledelse så seg i går i stand til å kommentere arbeidet med planen overfor Dagbladet.

Statsråd Enoksen sier seg enig i at hovedmålet med den bebudede ulvegjennomgangen må være å få bestanden ned.

  • Ulv er definert som en truet dyreart. Norge har har forpliktet seg til Bern-konvensjonens avtale om å ta særskilt vare på truede dyrearter, deriblant ulv. Dyret har vært totalfredet siden 1973.
ULVESYN: Miljøvernminister Guro Fjellanger og kommunalminister Odd Roger Enoksen får nå besøk av stortingsflokken i ulvedebatten.