Ulvens plass i norsk natur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ulven i Østerdalen vil ikke la seg skyte. Den har forsvunnet i de dype skoger etter at statsjegerne kom. Etter halvannen ukes jakt er bare ett dyr felt, og nå begynner enkelte å spørre om hvor mye penger myndighetene vil bruke på å utrydde stammen i det aktuelle området. Stortingsrepresentant Grethe Fossum, som søker gjenvalg fra Hedmark ved høstens stortingsvalg, har luftet tanken om å overlate jakta til erfarne elgjegere for å unngå den oppmerksomhet jakta nå har. Hun tror at kvotejakt på ulv i regi av elgjegere vil være mindre ressurskrevende. Et par miljøorganisasjoner støtter dette forslaget.
  • Men vil det være vel betenkt å sende hundrevis av jegere ut i skogen på jakt etter ulv? Selv om det har vist seg å være uhyre vanskelig å foreta den myndighetsgodkjente nedskytingen av flokken som nå er dødsdømt, vil elgjegerjakt representere noe annet enn kontrollert forvaltning av ulvestammen. At pressefolk og naturvernere blander seg inn i jakta, er noe man må venne seg til i det moderne samfunn. Det kan neppe være noe gyldig argument for en mer omfattende jakt i regi av elgjegere. Det er tillatt både å demonstrere og utøve sivil ulydighet her i landet.
  • En annen sak er at det er ønskelig å la ulvestammene utvikle seg i skogsområder der rovdyra gjør minst mulig skade på næringsvirksomhet. Det er åpenbart ikke tilfellet i Østerdalen, selv om mange hevder at ulvens herjinger i saueflokkene er mindre omfattende enn de skader som ellers påføres sauene på ugjetet utmarksbeite.
  • Siden landet vårt har påtatt seg visse internasjonale forpliktelser når det gjelder å opprettholde artsmangfold, bør myndighetene derfor være åpne for at rovdyr som ulv får utvikle seg i f.eks. skogene rundt Oslo, der det er lite sauedrift og der det er god tilgang på vilt. Oslo Arbeiderparti har lansert ideen om å sette ut ulv i Oslo-marka. Det er et mer tvilsomt prosjekt. Dyra bør spre seg dit på naturlig måte. Men Norge bør etter hvert innrette seg på at også vi må bidra til at rovdyr får eksistere i vår natur.