- Umerket grunne i sundet

Et ni meter dypt undervannsskjær er ikke merket av på kartet i Vatlestraumen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): På det siste oppdaterte sjøkartet fra 2003 står det at dybden er 29 meter. Det kan ha medvirket til at 18 mennesker har mistet livet.

Etter det Dagbladet kjenner til, skal Statens kartverk ha registrert en grunne i skipsleia der «Rocknes» forliste. Oppmålingene skal ha skjedd for flere år siden, men har aldri blitt innført på offentlige sjøkart.

Advokat Øystein Horneland, som representerer los Vermund Halhjem, bekrefter Dagbladets oppsiktsvekkende opplysninger.

- Onsdag fikk jeg tilgang på primærdatabasen til Statens kartverk. Den viser nøyaktige målinger av grunnen. Et undervannsskjær ligger bare ni meter dypt. Men alle andre offentlige kart viser at det er mye dypere, sier advokaten.

- Det siste kartet fra mars 2003 viser en dybde på 29 meter. Undervannsskjæret ligger 60 meter nordøst fra den sørlige lykta som er kalt «Revaskolten» i Vatlestraumen, sier han.

Merket skjelving

Advokat Horneland sier at hans klient, altså losen som overlevde havariet med «Rocknes», merket en liten skjelving da de hadde lykta på Revaskolten på høyde med styrehuset.

- Det er helt utrolig at ikke noen skip har gått på denne grunnen tidligere. «Rocknes» stikker 10,5 meter dypt, og skjæret er bare ni meter dypt, sier han. Advokaten understreker at denne grunnberøringen aleine ikke kan være årsak til havariet.

Rikets sikkerhet

- Flere tekniske undersøkelser må foretas, blant annet av flengen i skroget. Vi vet ikke om den er påført nå, eller om den er kommet tidligere, sier advokaten.

Etter det Dagbladet kjenner til, er grunnopplysningene i Statens kartverk underlagt generelt hemmelighold av hensyn til rikets sikkerhet. Bare ved spesielle behov kan man søke om adgang til disse.

Advokat Øystein Horneland har spurt hvorfor undervannsskjæret ikke er merket inn.

- Jeg har fått opplyst at det ikke har vært ansett som viktig nok å tegne undervannsskjæret inn på kartene. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende. Ingen sjøfarende har kunnet lese seg til dette skjæret, sier han.

Krisemøte

Etter det Dagbladet kjenner til, skal ledelsen i Kystverket ha samlet seg i til krisemøte i Bergen i går kveld på grunn av disse opplysningene. Det skal også ha vært høy aktivitet i sentrale departement i Oslo. Kystverket og departementene skal ha diskutert hvordan de skal håndtere skandalen som vil bli et faktum når opplysningene lekker ut til offentligheten. Det lyktes ikke Dagbladet å få tak i Kystverkets ledelse før avisa gikk i trykken.

FLENGE: En tydelig flenge på ca. 10 meter kunne ses i bunnen på styrbord side av «Rocknes» etter forliset mandag.
HEMMELIG: Grunnopplysningene i Statens kartverk er underlagt generelt hemmelighold av hensyn til rikets sikkerhet. Bildet er fra Haakonsvern, som ligger like ved ulykkesstedet.
- VISER FEIL: - Onsdag fikk jeg tilgang på primærdatabasen til Statens kartverk. Den viser nøyaktige målinger av grunnen. Et undervannsskjær er bare ni meter dypt. Men alle andre offentlige kart viser at det er mye dypere, sier advokat Øystein Horneland. Dette er et utsnitt av sjøkart 21 - som ifølge Horneland er feil.
OLJESØL: Båter jobber med å samle opp olje etter forliset i Vatlestraumen ved Bergen.