- Umulig å gjennomføre

SV, Ap, Sp og Frp's barnehageavtale slaktes av Jørn Rattsø, ekspert på kommuneøkonomi. En Econ-rapport gir også avtalen det glatte lag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Barnehageavtalen er ikke gjennomførbar. Den kan bare berges dersom makspris i de private barnehagene droppes og kommunene får styre finansieringen, sier professor og kommuneøkonomiekspert Jørn Rattsø.

Ifølge Rattsø er maksimalpris i de private barnehagene uforenlig med målet om likebehandling mellom private og kommunale barnehager. Dermed er avtalen mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ikke mulig å gjennomføre.

Ut mot Stortinget

Rattsø slakter barnehageforliket som reform, og mener barne- og familieminister Laila Dåvøy har hatt all grunn til å reise spørsmål ved reformen.

- Dette er ikke solid håndverk, nei. Stortinget har designet en reform som ikke er gjennomførbar. Stortinget bør holde seg til å sette mål og standarder, og overlate til departementet med den kompetanse og erfaring som er der, å utforme detaljene.

- Den gode nyheten er at den reviderte avtalen er mulig å redde hvis man dropper kravet om makspris i de private barnehagene. De private må ha mulighet til å konkurrere på pris og kontroll. Private barnehageeiere må kunne sette foreldrebetalingen fritt, sier Rattsø.

Halvparten av barnehagene i Norge drives av private.

Utbyggingen stopper

Samtidig viser en utredning fra Econ Senter for økonomisk analyse at innføring av makspris kan stoppe eller redusere byggingen av flere barnehager. SVs ja takk til begge deler får ikke støtte i Econ-rapporten.

- Den nye finansieringsmodellen for drift av barnehager, sammen med usikkerhet om framtidige rammebetingelser, kan redusere utbyggingsviljen. Dette tilsier at det er behov for sterkere virkemidler for å sikre målet om full behovsdekning, skriver Econ, som peker på at myndighetene enten kan heve makspristaket eller gi ekstratilskudd til nye plasser.

- Jeg har vært opptatt av å få bygd nok barnehageplasser, og vært bekymret for at vi lager modeller som hindrer det. Rapportene vi har fått nå, bekrefter dessverre at det er grunnlag for bekymringen. Rapporten fra Rattsø bekrefter også at makspris vil skape vanskeligheter for de private barnehagene. Jeg tar dette alvorlig og håper også Stortinget vil vektlegge det, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Regjeringen vil komme med en melding i april, der «alle elementene i barnehageavtalen er med».

Umulig for private

Professor Jørn Rattsø og kollega Lars-Erik Borge ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har utredet finansieringen av barnehagene på grunnlag av den reviderte avtalen.

- Modellen innebærer at de private barnehagene fullt ut styres av det offentlige. De får ingen handlefrihet til å styre sine inntekter. Dette er i strid med øvrige reformer som er styrt av ønsket om valgfrihet og variasjon.

- Det er et stort tankekors at de som har krevd likebehandling mellom private og offentlige barnehager, legger opp til at myndighetene skal ha full kontroll med de private barnehagene, sier Rattsø.

Rattsø fastslår at det bør innføres samme finansieringsmodell for barnehagene som for grunnskolen. Det kan bety ulik standard i barnehagene.

USIKKERHET: Flere rapporter Barne- og familiedepartementet har bestilt, sår tvil om barnehagereformen som et flertall i Stortinget krever. Bildet er fra Akersveien barnehage i Oslo.