- Umulig å kontrollere nazimiljøet

Politiets overvåkingstjeneste har full oversikt, men ikke kontroll over de 150 aktive nynazistene i Norge. POT mener de 15- 20 Boot Boys-medlemmene i dag er de farligste nynazistene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiinspektør og sjef for antiterrorseksjonen i overvåkingspolitiet, Øystein Berger, bekrefter overfor Dagbladet at det ikke er mer enn om lag 150 aktive nynazister i Norge.

Nynazistene er hovedsakelig løselig organisert i tre grupperinger: Boot Boys, Blood & Honour og Vigrid. Men medlemmene veksler mellom gruppene.

Boot Boys

  • I dag framstår Boot Boys som den farligste av de nynazistiske grupperingene. Boot Boys er for dem som er tiltrukket av ølfester. En gruppe ungdommer som har vist at de er villige til å utøve voldshandlinger.

- Boot Boys har knapt noen ideologi. De er preget av et uforsonlig hat mot innvandrere, og er rasister. Samtidig bruker de nazisymboler, sier Øystein Berger.

- Er Boot Boys farlige?

- Helt klart - for dem som ikke er enige med dem, og som er i konflikt med miljøet. Vi har flere tilfeller hvor personer i Boot Boys-miljøet har angrepet mørkhudede og antirasister. Det er også blitt brukt skytevåpen, sier Berger.

Vigrid

  • Den største nynazistiske grupperingen i Norge er Vigrid.

- Den er tuftet på en ideologisk blanding av nazisme og odinisme (norrøn mytologi, red.anm.). Vigrid har en mer strukturell ledelse, og har aktivister i Oslo, på Sørlandet og på Vestlandet opp til Bergen.

Ifølge Berger har Vigrid vært den største og mest aktive nynazistiske grupperingen.

- De driver med våpentrening og har ideologiske møter. Medlemmene er fra 14 til 58 år, sier Berger. I fjor høst satte POT inn spesielle tiltak mot Vigrid-miljøet.

- Vi gjorde det som var nødvendig for å splitte miljøet. Medlemmene ble kontaktet, og de fikk høre om konsekvensene av hva de holdt på med. Resultatet har vært en avskalling fra miljøet.

Blood & Honour

  • Blood & Honour gjenoppsto i Norge i 1998. I løpet av kort tid ble grupperingen rimelig sterk. Men etter at lederen flyttet til Sverige, har det vært en klar avskalling.

- Blood & Honour preges av jødehat og nynazisme. Slik vi vurderer situasjonen, er dette den minst farlige grupperingen, sier Berger.

Ifølge overvåkingspolitiet er flere av Blood & Honour-medlemmene kjente kriminelle. Mange er straffet for ran, vinningsforbrytelser og vold.

Lite penger

Overvåkingspolitiet bekrefter at de har avdekket at gammelnazister fortsatt aktivt støtter nynazistene.

- Det blir gitt penger til disse miljøene, og det er opprettet fond av gammelnazister, sier Berger.

POT har ikke avdekket klare føringer fra Erik Blücher og nynazistmiljøet i Sverige, til nynazistene i Norge.

- Hva lever nynazistene av?

- Noen av de 150 er trygdede, andre igjen er i jobb. Selv om de støttes økonomisk av gamle nazister, er miljøet preget av lite penger, sier Øystein Berger.

Skytevåpen

- Rekrutteringen er rimelig begrenset. Vi ser også at nynazistene kjøper våpen fra andre kriminelle grupper. Blant annet fra MC-miljøene, sier Berger, som bekrefter at de kriminelle har lett tilgang til skytevåpen.

- Er overvåking av nynazister et prioritert område for overvåkingstjenesten?

- Det er et av våre arbeidsfelt som har størst prioritet. Vi mener potensialet for at det kan skje ting er stort. Foreløpig mener vi ikke det er grunnlag for å si at disse nynazistmiljøene truer rikets sikkerhet, sier Berger.

Ingen dødslister

Øystein Berger avviser at POT har kjennskap til påståtte dødslister i nynazistmiljøene.

- Tidligere har vi funnet lister over offentlige personer. I den seinere tid har vi ikke bevis for at det finnes dødslister over innvandrere eller offentlige personer. Men vi har hørt snakk om at det er personer disse miljøene ønsker å gjøre noe med, sier Øystein Berger.

Har oversikt

Samtidig bekrefter han at POT det siste året har avdekket og forhindret planlagte kriminelle handlinger.

- Vi har oversikt over miljøene, men ikke kontroll. Det er umulig. Politiet kan ikke kontrollere et miljø døgnet rundt. I Norge har vi vedtatt lover som gjelder for alle, og vi kan ikke unndra nynazistene lovene.

<B>OVERVÅKER:</B> - Vi har ikke funnet dødslister i nynazistmiljøene, men vi er kjent met at det er personer disse miljøene ønsker å gjøre noe med, sier Øystein Berger.