Undergraving av barna

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BARNEHAGER: Regjeringens hovedmål med stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagene ser ut til å være styrking av barnehagen som læringsarena. Kvalitet i barnehagen knyttes derfor til denne arenas mulighet for faglig innlæring og utvikling. Når kvalitet i barnehagen knyttes til begrep som mål, resultater og investering er dette etter min mening en undergraving av barnets liv her og nå. Kartlegging og testing står sentralt innen utviklingspsykologien, og man har her jobbet med å finne målestokker på kvalitet til bruk i småbarnsinstitusjoner og skole. Slike målestokker kommer til uttrykk gjennom en utstrakt bruk av testing og kartlegging av barn, noe som også understrekes Knut Kvaran i kronikken om Skolebarnehagen (Dagbladet 11.06.09).

Barnehagen skal være en møteplass for alle aktører knyttet til denne arenaen. Foreldre har, hvis de ønsker det, innflytelse på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Men foreldre blir også berørt av det som foregår i barnehagen. Usikkerhet og manglende tro på egen kompetanse kan bli konsekvensen hvis barnehagen i for stor grad innfører kartleggingsverktøy der bestemte sider av barnets atferd og funksjonsområder analyseres. Hva gjør slike kartlegginger og tester med foreldrene og i hvilken grad får barn og foreldre selv komme til orde for å justere ekspertenes konstruksjoner av barns liv?

Utviklingspsykologiens perspektiver på barn har blitt kritisert for å gjøre barndom til en mangelsykdom, hvor det hele tiden fokuseres på metaforer som «universelle utviklingstrinn». Til tross for denne kritikken har utviklingspsykologien hatt en enorm innflytelse på politikken overfor barn. Politikerne vet tydeligvis ikke at utviklingspsykologien har fått «juling». Med den instrumentelle fornuft som livsforståelse må nye behov tilfredsstilles og nye teknikker fremstilles. Interessen ligger i formålet, og en slik vitenskap og politikk blir opptatt av å forbedre metodene, for det er resultatene som teller. Det ser ut til at vi på nytt har fått en storhetstid for utvikling av måleinstrumenter i form av kartlegging og testing. Det er bare for barnehagene å forberede seg på øvelser i nøyaktighet, presisjon og sikkerhet.