Alvorlig dusjulykke i Fredrikstad

Undersøker utstyret etter alvorlig dusjforbrenning

I går fikk en funksjonshemmet mann i begynnelsen av 20-åra tredjegradsforbrenning på institusjon i Fredrikstad.

I forrige uke ble Færder kommune på Nøtterøy i Vestfold siktet for brudd på helsepersonelloven etter et badedødsfall i Oserødmyra bofellesskap.

Alf Johan Halvorsen (51) fikk brannskader da han ble badet i for varmt vann. Han døde fire dager senere.

I går kveld fikk en bruker ved en kommunal avlastningsbolig for funksjonshemmede i Fredrikstad andre- og tredjegradsforbrenninger under dusjing.

Saken ble først omtalt i Fredriksstad Blad.

- Skremmende

- Det er skremmende at nesten det tilsvarende skjer hos oss så nært opp til denne hendelsen, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Wenche Halvorsen, i Fredrikstad kommune til Dagbladet.

SVARER: Kommunaldirektør for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrikstad kommune
SVARER: Kommunaldirektør for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrikstad kommune Vis mer

Halvorsen forteller at den funksjonshemmede mannen i begynnelsen av 20-åra var ute av operasjonsstua rundt midnatt i går. Han skal ikke være i livsfare.

Nå vil kommunen finne ut hvordan den alvorlige ulykken kunne oppstå.

- Vi stiller oss undrende til at dette kunne skje. Utstyret som er benyttet vil bli nøye undersøkt. Vi må finne ut om det var termostaten som forårsaket dette eller våre rutiner, sier Halvorsen.

Kommunaldirektøren understreker at den aktuelle leiligheten og dusjen er avsperret.

Møte i dag

Kommunen vil foreløpig ikke gå ut med navnet på institusjonen av hensyn til de få beboerne og frykt for å skape uro blant pårørende.

- Det skal avholdes et møte på institusjonen i dag med alle ansatte som er berørt og involvert, sier Halvorsen.

Kommuneoverlegen er også dratt inn i saken.

- Sammen med fylkeslegen vil kommuneoverlegen vurdere hva som skal skje videre. Det er godt mulig at det vil bli åpnet tilsynssak, sier Halvorsen.

Kommunen ser svært alvorlig på den alvorlige badeulykken.

- Saken er høyst beklagelig og trist for alle parter. Mest for personen som er rammet og hans pårørende, men også for dem som har forvoldt ulykken, sier Halvorsen.

.