JA TIL ARVEAVGIFT: Sondre Hansmark mener regjeringen bør gjeninnføre arveavgiften snarest mulig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
JA TIL ARVEAVGIFT: Sondre Hansmark mener regjeringen bør gjeninnføre arveavgiften snarest mulig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer

Ungdomsparti med sjokk til egen regjering: Vil gjeninnføre arveavgiften og øke skattene

- Hvis vi skal ta økende ulikhet på alvor, må det også få konsekvenser for skattesystemet vårt, sier Sondre Hansmark i Unge Venstre.

Unge Venstre vil øke formueskatten og gjeninnføre arveavgiften.

Under ungdomspartiets landsmøte i helga - mens resten av Norge ser på fylkesmøtene i KrF - kommer Unge Venstre med forslag til skatteøkninger som vil sette kaffeen i vrangstrupen på mange borgerlige velgere.

- Den økonomiske ulikheten i Norge er økende. Det ønsker vi å gjøre noe med, forklarer Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Dagbladet.

Forslaget om økt formueskatt kommer i tillegg til at Unge Venstre også ønsker å gjeninnføre arveavgiften og innføre en nasjonal boligskatt.

Økt skattetrykk

Forslaget fra Hansmark går ut på å øke satsen for formueskatten fra 0,85 prosent til 1 prosent, likestille verdsettelsen for alle formuesobjekter til 80 prosent, og doble bunnfradraget slik at det blir på 3 millioner kroner.

- Formueskatten er den mest omfordelende skatten vi har, og skatteeksperter i hele verden mener vi bør skyve skattebyrden over på fast eiendom og arv, i stedet for på inntekter og verdiskapning. Da mener jeg regjeringen har gått i feil retning når de har fjernet arveavgiften, og har gjort store reduksjoner i formueskatten, sier Hansmark.

Forslaget er innstilt vedtatt av landsstyret i Unge Venstre. Hansmark sier forslaget også vil innebære en skatteøkning for nordmenn med dyre boliger.

- Vi ønsker å skifte skattebyrden fra inntekter til eiendom. Da skal folk få beholde mer av de pengene de tjener ved at vi innfører et jobbskattefradrag, samtidig som man må betale noe mer skatt på boligen sin. Det er lurt all den tid boliger har blitt et yndet investeringsobjekt som et omkranset av store skattefordeler.

24,3 milliarder

I løpet av landsmøtet i helga skal Unge Venstre også diskutere ulike måter å gjeninnføre arveavgiften på. I sin helhet er det tydelig at ungdomspartiet er på kollisjonskurs med skatteprofilen Solberg-regjeringen fører.

- Jeg mener ikke at det bør være sånn at det skal lønne seg å arve, og ikke å jobbe. De som har de største skuldrene, skal også bære den tyngste børen, sier Hansmark.

De samlede skatte- og avgiftsendringene under regjeringen Solberg til og med Nasjonalbudsjettet 2018 summerer seg til 24,3 milliarder kroner.

Ufunderte skattekutt fra Siv

Hansmark mener at ikke alle regjeringens skattekutt har vært like smarte. Han viser blant annet til at ulikheten i Norge har økt med Erna Solberg som statsminister.

- Vi mener mange av de skattelettene som regjeringen har gitt er riktige, som reduksjoner i selskaps- og inntektsskatten. Disse er godt faglig fundert, og lar vanlige lønnsmottakere beholde mer av sine egne penger samtidig som det styrker norsk konkurransekraft. Likevel har ikke alle skattelettene vært like godt fundert. Vi er opptatt å ha et skattesystem som fungerer godt, og da er arveavgiften og formueskatten helt gale skatter å fjerne.

- Dette må vel tolkes som at Unge Venstre mener dagens regjering gjør for lite for å redusere forskjellene i Norge?

- Jeg mener regjeringen har gjort noen gode grep, som å gi barn fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid i barnehagen. På sikt ønsker vi også å gi alle barn, uavhengig av inntektsnivå, gratis barnehage og SFO. Men jeg mener likevel at det ikke er nok. Hvis vi skal ta økende ulikhet på alvor, må det også få konsekvenser for skattesystemet vårt. Jeg mener det er feil at vi i fremtiden skal skyve skattebyrden over på folk med vanlige lønninger, og at de som har mest i formue og inntekt skal betale mindre, sier Hansmark.