-  Ungene bruker bleie til de er fem

Barnevernsansatte i Bergen roper varsku etter at de har sett fire- fem-åringer bruke bleie og mangle språk. Ressurssvake foreldre prioriterer kontantstøtten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Noen barn er blitt fire- fem år før de blir sett og fanget opp av barneverntjenesten. Da er de ekstremt understimulerte, sier Anne Karin Nesse, leder ved Årstad barneverntjenester.

-  Vi ønsker at risikoutsatte familier får mulighet til å få barnehageplass og samtidig beholde kontantstøtten. Ressurssvake foreldre mottar heller kontantstøtte enn å sende barna sine i barnehagen. Der kunne grov omsorgssvikt bli oppdaget i tide.

Usynlige barn

Sammen med kollegene Marit Irene Nilsen og Roald Saxvig, velger Nesse å fortelle om den grove omsorgssvikten de har sett i sin bydel. Årstad er den bydelen i Bergen med flest kommunale boliger, flest hospits, flest fremmedspråklige og flest enslige forsørgere.

-  Vi har et ansvar for å snakke for de usynlige barna. Vi har sett fire- fem-åringer som fortsatt bruker bleier, som mangler språk og dunker hodet i veggen for å uttrykke seg, forteller Marit Irene Nilsen, og fortsetter:

-  Manglet språk

-  Helsestasjonene er frivillig, det fører til at barna ikke blir sett og fanget opp før vi mottar en bekymringsmelding. En gang traff vi en fireåring som snakket østnorsk enda begge foreldrene snakket bergensk. Barnet lærte å snakke foran tv'n. Et barn vi plasserte, ble panisk fordi hjemmet hun kom til, hadde innebygd kjøleskap. Hun var vant til å finne maten selv i kjøleskapet hjemme og manglet språk til å si hva hun ville.

Nilsen understreker at kontantstøtten kan være bra for de ressurssterke, men ikke for det de kaller «risikoutsatte familier», ofte foreldre med rusproblemer eller innvandrerbakgrunn.

-  I noen rusfamilier skulle ikke barn vokse opp. Disse barna lider og opplever en enorm forbedring når de blir plassert i beredskapshjem. Språket eksploderer, sier Roald Saxvig.

Inviterer til lunsj

-  Vi inviterer gjerne Bondevik og Dåvøy til lunsj, så kan vi de høre hvordan vi på grasrota opplever hverdagen før de tar politiske beslutninger, sier Marit Irene Nilsen.

MÅ KLARE SEG SELV: Barnevernskonsulent Marit Irene Nilsen forteller om barn som har lært seg å snakke foran tv'n: - Fireåringen snakket østnorsk enda begge foreldrene snakket bergensk, sier hun.