Universitetet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I morgen skal styret ved Universitetet i Oslo ta stilling til forslagene fra Ryssdal-utvalget om hvem som skal eie universitetet. Hele universitetssamfunnet har vært i virksomhet de siste ukene for å drøfte flertallsforslaget som går ut på at universitetene og høyskolene skal bli stiftelser. Mindretallet i utvalget gikk inn for at de skulle forbli forvaltningsorganer som nå, og det er nesten samstemmighet blant ansatte og studenter om at det er den organisasjonsmodellen man vil beholde. Dette er holdningen også ved de andre universitetene.

Men styret, med tilslutning fra rektor, bryter i sitt forslag til uttalelse med universitetssamfunnets syn. Rett nok later det til at stiftelsesmodellen har tapt. I stedet slutter styret opp om forslaget om å omdanne universitetet til et særlovsselskap. I sak begriper vi ikke hvorfor universitetsstyret vil endre på noe som har fungert godt. I det norske systemet er det naturlig at det er nær forbindelse mellom politikk og forskning. Men vi syns også at styret, ved å distansere seg fra universitetssamfunnets syn, viser svakheten ved ekstern styrerepresentasjon. Styret blir stående for fjernt fra det rådende synet blant lærere, forskere og studenter.