Unødig bekymring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er blitt et munnhell blant bekymrede jurister som uttaler seg offentlig, at mediedekningen av Orderud-saken har gått for langt og vært for omfattende. Assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre synes å mene at det som må til, er å begrense forsvarernes muligheter i kontakten med media. Et utvalg nedsatt av Riksadvokaten og Advokatforeningen tar i slutten av oktober for seg forholdet mellom påtalemyndigheten, forsvarerne og mediene. Til slutt er professor Thomas Mathiesen så opprørt over dekningen av Orderud-saken at han stadig varsler enda flere og strengere regler for dekningen av rettsprosessen, og at vi i mediene utelukkende har oss selv å takke.
  • Orderud-saken har vært en enestående sak der mye informasjon etter hvert ble offentlig tilgjengelig, men uten at retten finner at dette har hindret en forsvarlig vurdering av bevisene. Assisterende riksadvokat viser til hensynet til personvernet og etterforskningen når han vil sette munnkurv på forsvarerne. Han burde være like opptatt av rettssikkerhet i et bredere perspektiv og at utøvelse av makt på fellesskapets vegne skal skje i åpenhet og med rett til innsyn.
  • Forhåndsbekymringene for Orderud-saken ble gjort til skamme under hovedforhandlingen for Nes herredsrett. I stedet for å videreføre bekymringene som om ingenting er skjedd, bør denne saken analyseres med sikte på å finne årsakene til at det gikk så bra. Skyldes det administrator og hans meddommere, som holdt hodet kaldt? Tilretteleggingen, rettsbetjentene og staben i Frogner grendehus? Medienes interne forberedelser og medarbeidere? Eller helt andre forhold?
  • Orderud-saken er gjennomført innenfor dagens rammer av lovregler og instrukser. Mye av kritikken mot mediedekningen koker ned til at den har vært mer omfattende enn kritikeren liker. Vi tror for godt om Riksadvokaten til å tro at han vil foreslå regler som regulerer hvor stor plass den enkelte sak kan gis i aviser, radio, TV og på nett. Vi håper han vil se Orderud-saken som en bekreftelse på at rettssystemet er robust også når det arbeider i fullt flomlys fra mediene.