Unødig hysteri

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er ingen grunn til å bruke ord som «sjokk» om Riksadvokatens anbefaling til politimestrene og påtalemyndigheten om å bruke bøter i stedet for betinget fengsel ved visse beskjedne narkotikaforbrytelser. Det dreier seg om folk som har kjøpt og oppbevarer sterke narkotiske stoffer til eget bruk, og Riksadvokaten tar den naturlige konsekvens av de signalene Høyesterett har gitt.
  • Narkotikaforbrytelser straffes svært strengt her i landet. Politikerne konkurrerer om å være mest for harde maksimumsstraffer uten å legge nevneverdig vekt på den allmennpreventive virkningen av straffene. Det er ingen revolusjon Riksadvokaten nå tar til orde for, det er til og med et spørsmål om bøter er en mildere straff enn betinget fengsel i slike saker. Dersom det betyr at straffen vil bli gjort opp raskt og på stedet, kan det til og med tenkes at virkningen blir sterkere enn om man blir idømt betinget fengselsstraff lenge etter at forbrytelsen ble oppdaget og påtalt.