Unødvendig forslag

Justisdepartementets høringsnotat om terrorisme er kommet. Mange ting kunne tas opp. Det viktigste er forslaget om egen straffebestemmelse om terrorisme, ny '147a i straffeloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

I første ledd defineres hva som er terroristiske formål: «For terrorisme straffes den som begår eller truer med å begå en handling som nevnt i annet ledd med det forsett

a) å skade alvorlig de politiske, forfatningsmessige, økonomiske eller samfunnsmessige strukturer i et land eller de grunnleggende strukturene i en internasjonal organisasjon,

b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller

c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en internasjonal organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av stor betydning for landet eller organisasjonen eller for et annet land eller en internasjonal organisasjon.»

Alvorlig

I annet ledd er listet opp de handlingene som blir terroristiske dersom et av formålene i første ledd er oppfylt. Det er 16 handlingstyper, fra drap gjennom befatning med bakteriologiske og biologiske substanser til befatning med sprengstoff, skytevåpen eller ammunisjon. Kategoriene er tilordnet norske straffelovsbestemmelser.

Det knytter seg fire alvorlige problemer til Justisdepartementets forslag. For det første: Definisjonen av terroristisk formål i første ledd er ytterst vag og vid. Hva er «å skade alvorlig»? Hva er «de grunnleggende strukturene»? Hva er å skape «alvorlig frykt»? Og særlig: Hva er «urettmessig å tvinge» myndigheter m.v. «til å gjøre, tåle eller unnlate noe av stor betydning» for landet?

For det andre: Koblingen mellom formål og handlinger er meget problematisk. Den er avhengig av politisk atmosfære som råder, av sted og tid. I en atmosfære og i en tid som i dag kan folk som mistenkes for en av handlingene, lett også bli mistenkt for at handlingen er utført med terroristisk formål. Har du hatt, eller mistenkes du for å ha hatt, befatning med skytevåpen og ammunisjon, kan det godt være at du er en terrorist. Omvendt kan folk som mistenkes for å ha terrorisme i sinne, lett bli mistenkt også for å ha utført gitte handlinger.

Stemning

For det tredje: Mye av det som skjer under demonstrasjoner ved store toppmøter m.m., kan lett bli tolket som handlinger nevnt i bestemmelsens annet ledd. Det forstår man når man står nærmere det som skjer enn hva Justisdepartementets jurister gjør. Handlinger som foretas i opprørt stemning, kanskje etter provokasjoner fra politiet, kan lett bli tolket av politi og domstol som grov legemsbeskadigelse (straffelovens '231), medvirkning til grovt skadeverk ('292), eller avtale om grov legemsbeskadigelse ('233a). Det kan også være tilfeldig hvem som blir tatt. Det er nok å vise til hendelsene i Göteborg og Genova i fjor. Med departementets forslag om terroristisk formål er det meget lett å tenke seg at slike personer kan bli dømt ikke bare som lovbrytere, men som terrorister, med de alvorlige konsekvenser det vil ha. Forbeholdet som tas om ikke å ramme demonstrasjoner, holder dermed ikke. Det er viktig å være klar over at straffen for terrorisme etter forslaget er fengsel i inntil 21 år, og at medvirkning straffes på samme måte.

For det fjerde: Bestemmelsen om terrorisme vil i tilfelle leve sitt liv innen en sammenheng av en rekke andre nydannelser. I Schengen-samarbeidet er det planlagt store endringer som har med terrorisme å gjøre. Flere av dem er på EUs «Anti-terrorism roadmap». Departementets påstand på side 25 om dette er med andre ord feil. På denne bakgrunn vil bestemmelsen enda mer lede til at mye som vi før ikke ville tenkt på som terrorisme, nå blir nettopp det. Slik er definisjonsmakten.

Unødvendig

Departementet bør trekke hele forslaget om egen terrorismebestemmelse. Forslaget er unødvendig: Det er mer enn nok med de straffebestemmelser for handlinger som vi allerede har. Forholdet til terrorfinansieringskonvensjonen undertegnet av Norge 1.10.01, og sikkerhetsrådsresolusjon 1373 som er folkerettslig bindende, kan løses på annen måte. Den nye bestemmelsen vil ikke forhindre terrorisme noe bedre. Den vil derimot lett fange inn handlinger som ligger langt fra det vi vanligvis forstår som terrorisme.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer