Unødvendig med streik

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I morgen går de ansatte i verftsindustrien nok en gang til politisk streik. Vi kan ikke begripe at det er nødvendig. Deres budskap har nå vært framført så tindrende klart og så ofte de siste månedene, at en ny streik er overflødig. Situasjonen ved mange arbeidsplasser langs kysten er alvorlig, en del oppsigelser er kommet, og mange flere kan være i vente. Alle vet det. Spørsmålet er bare hva som kan og bør gjøres med problemet.
  • I dag er det de verftene som har spesialisert seg på leveranser til Nordsjøen, som er mest utsatt. Innenfor skipsbyggingsindustrien har det den siste tida kommet en del lyspunkter. Det viser at framtida ikke er så håpløs som mange trodde sist vinter. Likevel er det et faktum at det er en betydelig overkapasitet ved europeiske verft, og stadig flere skip bygges i lavkostland. Men det finnes nisjer for spesialisering og høyteknologi, og der kan norske verft stille sterkt. Enda flere subsidier er ikke løsningen.
  • For oljebransjen ser det for tida mørkere ut. Men vi må huske at det har skjedd en nedtrapping fra et altfor høyt investeringsnivå. Utbyggingstempoet i Nordsjøen sprengte alle rammer, og var som kjent en viktig årsak til overopphetingen av norsk økonomi for et par år siden. Ingen kan vente at vi skal beholde et slik nivå i framtida. Det er derfor ingen vei utenom omstillinger i denne bransjen, men det er selvsagt viktig å beholde den kompetansen som er bygd opp. Vi kan ikke skjønne at kravet om at regjeringen skal påby oljeselskapene å bygge ut felter, er noen farbar vei. Hvem skal ta risikoen for tap ved slike tvangsutbygginger?
  • Nå kan det være aktuelt å endre en del av rammevilkårene for feltutbyggingen. Det skal visstnok komme i statsbudsjettet. Og så får det være en trøst at når omstillingene nå må komme, skjer det i en periode med meget lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft i mange bransjer. En viss fleksibilitet må det være på et arbeidsmarked.