Urettferdig skatt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet hadde i forrige uke to artikler som bygde på beregninger Finansdepartementet har utført for SV om virkningene av de skattelettelsene som regjeringen har innført. Den ene viste at menn har fått over 80 prosent av skattelettelsene, kvinner i underkant av 20. Den andre artikkelen viste at norske aksjonærer hadde tredoblet uttak av utbytte fra norske selskaper etter at aksjeutbytte igjen ble skattefritt på mottakers hånd. I begge tilfeller har SV ønsket å bruke beregningene som illustrasjon på noe partiet oppfatter som grunnleggende galt og urettferdig. Og i begge tilfeller har utspillene blitt kommentert og latterliggjort av lederskribenter i Dagens Næringsliv og Finansavisen.

Vel har lederskribentene påpekt logiske brister i resonnementene til henholdsvis likestillingsdirektøren og SV-nestleder Øystein Djupedal. Ulikheten i menns og kvinners økonomi bunner i helt andre forhold enn skattesystemet. Derfor vil en spontankommentar om å gi større skattelettelser til kvinner være et lite egnet virkemiddel og slik sett en avsporing. Ulikhet i skattelette mellom kjønnene avspeiler selvsagt store forskjeller i inntektsnivå, som er det egentlige problemet.

På samme måte kan det innvendes at staten neppe hadde fått inn 4,5 milliarder kroner i skatt hvis man hadde beholdt utbytteskatten på 11 prosent, av den enkle grunn at da ville ikke eierne tatt ut så mye i utbytte. Men det er i overkant arrogant å avfeie utslagene av skattesystemet som tullball og ville fantasier. Som Kåre Willoch skriver i en kronikk i Aftenposten fredag har vi et skattesystem «som undergraver den sosiale fellesskapsfølelsen som er viktig for det gode samfunn». Han viser til en rik aksjemekler som betaler langt mindre andel av sin inntekt i skatt enn en lønnstaker. «Det kan ikke være etisk riktig,» skriver Willoch, «at inntekt man har arbeidet for skal beskattes høyere enn like stor inntekt som man ikke har arbeidet for.» Finansdepartementets beregninger er bare en ytterligere dokumentasjon på urettferdigheten vi alle kjenner til og som undergraver vanlige folks skattemoral. Det burde finanspressen vært mer opptatt av enn av å arrestere ekte opprørthet over grådighet og urettferdighet.