Urettferdig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En undersøkelse som er iverksatt av Rikstrygdeverket, viser at kvinner får avslag oftere enn menn når de søker om uføretrygd. Storting og regjering har krevd at antallet uføretrygdede skal ned, og at trygdede skal føres tilbake i arbeid. Resultatet ser vi nå: Antallet søkere er gått ned og tallet på avslag har økt. Totalt er reduksjonen i antall uføretrygdede 33 prosent, mer enn dobbelt så stor som forventet. Men dette er ikke nødvendigvis noen god og rettferdig utvikling, sier forskerne.
  • De sterke politiske signalene kan ha ført til at mange som med rette har krav på uføretrygd, lar være å søke fordi det ikke å være i arbeid er blitt enda mer skambelagt. Det problematiske ved den såkalte arbeidslinja er at den risikerer å stigmatisere den som ikke er lønnsarbeider. Videre er det alarmerende at det er de såkalte kvinnesykdommene, som forkalkninger og muskelsmerter, som fører til flest avslag på trygdesøknaden.