Urimelig skjevhet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Høgskolen i Oslo må avvise over 5000 søkere som vil utdanne seg til yrker byen og landet for øvrig trenger, kunne rektor Steinar Stjernø konstatere ved starten på et nytt studieår denne uka. Han karakteriserte det som en feilprioritering fra regjeringens side at ungdom fra Oslo-området må avvises eller tvinges inn i andre studier.
  • Mens utdanningsinstitusjonene utover landet til dels har stor overkapasitet og studentbosteder står tomme, får Høgskolen i Oslo nei på sine søknader om økt kapasitet. Det er regjeringens uttalte mål at distriktene skal tilgodeses med forsknings- og utdanningsmidler. Derfor bygges det storslåtte undervisnings- og forskningspalasser som til dels står halvtomme fordi årskullene i aktuell alder blir mindre, dels fordi ungdom i distriktene vil studere i de store byene og dels fordi høgskolene i distriktene ikke holder faglig mål.
  • Et vanlig argument for spredningen av de akademiske og profesjonsrettede undervisningsstedene er at ungdom i distriktene ikke skal tvinges til å flytte langt hjemmefra og at de skal utdanne seg for arbeid på hjemstedet. Men dette skal åpenbart ikke gjelde ungdom i Oslo. Derimot er universitetet åpent, og Oslo-studenter som kunne tenke seg en profesjonsutdanning, velger ofte heller å gå der enn å flytte til en distriktshøgskole med god plass.
  • Til sammen innebærer dette en betydelig ressurssløsing både økonomisk og intellektuelt. Mens det er stor etterspørsel etter ungdom med kompetanse som lærere, fysioterapeuter, sosialarbeidere, journalister, bioingeniører og sykepleiere, tvinges de til å studere sosiologi, statsvitenskap, litteraturhistorie eller fransk, uten å ha utsikter til relevant jobb eller spesiell lyst og legning for universitetsstudier. Selv om den sittende regjering definerer seg som et kollegium med et spesielt ansvar for distriktene, bør den ikke legge til side all sunn fornuft. Ledige studieplasser i distriktene bør derfor overføres til Oslo der det er bruk for dem.