USA ber FN svarteliste 60 fartøyer og selskaper

USA ber FN svarteliste 33 fartøyer og 27 shippingselskaper som angivelig hjelper Nord-Korea å omgå sanksjonene landet er ilagt.

Anmodningen kommer dagen etter at president Donald Trump kunngjorde «de kraftigste sanksjonene noensinne» mot Nord-Korea.

Japan støtter allerede USA i å stoppe tre av de 33 fartøyene som bryter sanksjonene ved å levere olje til skip som har det lukkede regimet som reisemål.

Medlemmene i sanksjonskomiteen har frist til fredag på å bestemme om de ønsker å blokkere anmodningen. Om ingen velger å gjøre det, vil sanksjonene tre i kraft.

Kun åtte fartøyer har så langt blitt svartelistet for å bryte sanksjoner. En slik svartelisting går ut på at fartøyene forbys å legge til havn over hele verden.

(NTB)