- USA er blitt en minebølle

OTTAWA (Dagbladet): Mens minemotstanderne i Ottawa feirer og undertegner traktaten, vinner minetilhengerne i Pentagon den ene seieren etter den andre. I går ble mine-ultimatumet fra senator Jesse Helms offisiell amerikansk politikk. - Det er bølleoppførsel, sier senator Patrick Leahy til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den amerikanske forsvarsministeren William Cohen gjorde det klart overfor Dag Jostein Fjærevoll og de andre NATO-kollegene at enten blir anti-personell-minene liggende i forhåndslagrene, eller så trekkes hele lageret med alt utstyr ut. Dette er nøyaktig det senator Helms gikk inn for i sitt brev til forsvarsminister Cohen.

Det var en merkbar nervøsitet til stede i går i korridorene her i Ottawa der mineavtalen skal undertegnes i dag med Norges utenriksminister Knut Vollebæk som en av signatarene sammen med Canada og Sør-Afrika.

«Tom trussel»

Senator Patrick Leahy fra Vermont er en av stjernene på minekonferansen, selv om USA ikke slutter seg til avtalen. Da Dagbladet i går spurte om hans holdning til brevet fra Jesse Helms til statsråd Cohen, svarte Leahy:

- Det er en tom trussel. Den vil aldri bli satt ut i livet. Helms har ikke støtte for dette. Flertallet i Senatet er klart imot landminer og støtter mitt lovforslag.
Tonen var langt mer alvorlig midt på dagen da «den tomme trusselen» fra senatorkollega Helms var blitt offisiell og bekreftet amerikansk politikk: «Enten blir minene værende, eller så ryker hele forhåndslageret ut.»

- Etter min oppfatning er det ikke ansvarlig politikk å gjøre dette. Det virker som bølleframferd. Vi har tidligere hatt uenighet mellom medlemslandene i NATO som vi har satt oss ned og løst i fordragelighet.

- Jeg foreslår at alle nå tar det rolig, opptrer med større rimelighet, og gjør som vi alltid har gjort i NATO, nemlig finne løsninger. Det er mulig å finne løsninger også her, sier senatoren.
- Jeg kan ikke forestille meg at USA plutselig skulle finne på å gå bort fra sine historiske forpliktelser i forhold til Norge. Det er i hvert fall noe jeg vil bekjempe i Det amerikanske senatet, føyer senator Leahy til.

Domino

I amerikanske regjeringskretser får Dagbladet opplyst at årsaken til at USA vrir armen om på den norske regjering midt under feiringen i Ottawa, er frykten for en dominoeffekt.

Minepakkene med anti-tanks og anti-personell-miner i de norske forhåndslagrene blir beskrevet som «avgjørende for forsvaret av Norge».
Men bekymringen gjelder i mye større grad de tilsvarende minepakkene som befinner seg i Tyskland der øst og vest virkelig sto overfor hverandre med enorme tanksdivisjoner.

I denne saken er det klart lettere å vri armen om på Norge, enn å vente til Tyskland eventuelt skulle følge et norsk eksempel, siden også Tyskland skriver under mineavtalen med sitt forbud om å ha noe med anti-personell-miner å gjøre.

<B>KRYKKE:</B> Senator Patrick Leahy minnet om hva minene gjør med mennesker idet han møter ei ung kvinne med krykke i konferansesalen i Ottawa.