USA gir Norge ultimatum

BRUSSEL (NTB): USAs forsvarsminister William Cohen stiller Norge og andre NATO-land overfor valget mellom amerikanske anti-peronellminer på egen jord og tilbaketrekking av alt forhåndslagret utstyr.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Minesaken har med dette tatt en ny dreining ettersom det ikke lenger bare er den konservative senatoren Jesse Helms som kjører fram dette kravet. Cohen tok opp minesaken under lunsjen på NATOs forsvarsministermøte i dag, ikke spesielt rettet mot Norge, men som et generelt problem for alliansen.

- USA er klar i sin holdning og helt på linje med innholdet i brevet fra Helms, for øvrig et brutalt brev som trekker meget vidtgående konsekvenser, sier forsvarsminister Dag Jostein Fjærevoll.

Det er Ottawa-konvensjonen om forbund mot produksjon, lagring og bruk av personellminer som har stilt Norge og resten av NATO overfor denne situasjonen, og NATO virker noe tatt på sengen av de følger det får at 14 medlemsland onsdag undertegner konvensjon.

Uventet kobling

Norge har i noen uker hatt kontakt med USA på ekspertnivå for å sortere ut problemene som kommer i kjølvannet av mineforbudet, men var totalt uforberedt på koblingen mellom lagrede anti-personellminer og tungt utstyr for marineinfanteri og kampfly i Trøndelag.

Fjærvoll ser minesaken både som et bilateralt problem og et NATO-problem, og han tror at saken må løses innenfor rammen av alliansen. Den norske forsvarsministeren mener at minesaken inntil videre bør håndteres på teknisk- juridisk nivå, og hadde i dag ikke bedt om noe separat møte med Cohen.

- Før eller senere må denne saken opp på politisk nivå, men tidspunktet er kanskje ikke riktig. Vi må fortsette dialogen med USA, og ettersom hele 1998 går med til ratifisering av Ottawa-konvensjonen, har vi tid på oss til å avklare uoverensstemmelsene. Neste runde finner sted i januar, sier Fjærvoll.

Ikke norsk krav ennå

Det er fra norsk side foreløpig ikke sendt noe krav til USA om at minene i forhåndslagrene skal fjernes, verken av den forrige regjeringen eller den nye, men spørsmålet har dukket opp i etterkant av den internasjonale konferansen i Oslo i september.

Overfor omverdenen står Norge, sammen med Sør-Afrika og Canada, som «faddere» for det globale mineforbudet, og siden den internasjonale kampanjen mot landminer også er årets fredsprisvinner, ser flere NATO-kilder at minesaken er spesielt følsom for Norge.

- Forhåndslagringen er en viktig del av det norske forsvarskonseptet og noe vi må sikre. Samtidig må vil holde oss innenfor det som er NATOs vedtak, og det vi forplikter oss til i Ottawa. Jeg har tro på vi finner en løsning før ratifiseringsperioden er over og vil ikke dramatisere denne saken. Det er tross alt ikke bare i Norge at USA har forhåndslagre, sier Fjærvoll.

USAs forsvarsminister William Cohen ga Norges forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll (til høyre) et ultimatum på NATO-møtet i Brussel i dag. Foran til venstre står Storbritannias forsvarsminister George Roberston i samtale med sin tyrkiske kollega, Ismet Sezgin.