BRYTER INF-AVTALEN: USA og de andre NATO-landene er enige om at Russland over flere år har brutt avtalen om atomraketter, den såkalte INF-avtalen. Tidligere i høst varslet USAs president Donald Trump at USA vil trekke seg fra en avtale som bare en av partene overholder. Utenriksminister Mike Pompeo vil senere i snart holde en pressekonferanse. Her er Pompeo sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg før utenriksministermøtets start. Foto: Francisco Seco/AP
BRYTER INF-AVTALEN: USA og de andre NATO-landene er enige om at Russland over flere år har brutt avtalen om atomraketter, den såkalte INF-avtalen. Tidligere i høst varslet USAs president Donald Trump at USA vil trekke seg fra en avtale som bare en av partene overholder. Utenriksminister Mike Pompeo vil senere i snart holde en pressekonferanse. Her er Pompeo sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg før utenriksministermøtets start. Foto: Francisco Seco/APVis mer

USA, NATO og Russland

USA gir Russland 60 dager til å innfri avtalen om atomraketter

NATOs utenriksministermøte oppfordrer Russland til å respektere atomvåpenavtalen omgående.

BRUSSEL/OSLO (Dagbladet): Utenriksminister Mike Pompeo gikk gjennom en lang liste av Russlands brudd på avtalen, og sa at det nå er opp til Russland å innfri avtalen.

USA gir Russland 60 dager til å innfri atomavtalen. Hvis Russland ikke foretar seg noe, vil USA si opp avtalen. Gjør USA det vil de to landene ha seks måneder på å bli enige. Blir de ikke det, faller INF-avtalen bort.

I en uttalelse fra NATOs utenriksministre i ettermiddag slås det fast at Russland har produsert og utplassert raketter med atomvåpen, mens USA har holdt seg til avtalen.

NATO slår fast at avtalen ikke lenger er bærekraftig.

- Vi må begynne å forberede oss på en verden uten denne avtalen, sier NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg.

- Del av Russlands mønster

- Russlands brudd på INF-avtalen fjerner grunnlaget for effektiv våpenkontroll, og undergraver alliertes sikkerhet. Dette er del av et større russisk mønster for å svekke euro-atlantisk sikkerhet.

- NATO vil fortsette å forsikre at alliansens avskrekking og forsvar er troverdig og effektivt, og vil fortsatt holde russiske mellomdistanseraketter under oppsyn, heter det.

NATO håper fortsatt på et konstruktivt forhold til Russland, der Russlands handlinger gjør det mulig.

- Vi oppfordrer Russland til omgående å etterleve avtalen. Det er nå opp til Russland å bevare INF-avtalen, heter det i NATO-uttalelsen.

USA og NATO har for lengst slått fast at Russland har produsert og utplassert raketter med atomvåpen som kan nå europeiske mål.

USAs president Donald Trump har tidligere i høst sagt at USA vil trekke seg fra avtalen siden Russland lenge har brutt den. Det har før utenriksministermøtet i Brussel i dag og i morgen vært spekulert om USA vil bruke anledningen under NATO-møtet til å annonsere det.

TREKKER SEG UT: President Donald Trump sier han vil trekke USA ut av nedrustningsavtalen INF. Grunnen er at Russland skal ha brutt avtalevilkårene. Video: CNN Vis mer

Hva sier NATO?

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har i sterke ordelag advart Russland, og sagt at NATO vil komme med et sterkt og tydelig svar.

Til Dagbladet for et par uker siden sa Stoltenberg at utenriksministermøtet, som starter i ettermiddag i Brussel, kan bli et vendepunkt i NATOs håndtering av Russlands brudd på avtalen om nedrustning, den såkalte INF-avtalen.

I et møte med norske journalister i går sa NATO-sjef Jens Stoltenberg at det ikke er USAs uttalelser og mulige oppsigelse av avtalen som er problemet, det er Russlands raketter. Ifølge Stoltenberg har USA ikke utplassert atomraketter i Europa, det er det Russland som har, sa han.

Kan treffe Europa

Rakettene er lette å skjule og vanskelig å oppdage, og har en slik rekkevidde at de kan nå Europa, men ikke USA. Det er ifølge Stoltenberg i seg selv farlig, fordi det kan gi inntrykk av at en begrenset atomkrig er mulig.

INF-avtalen ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987. Stoltenberg kaller avtalen en hjørnestein i nedrustningsarbeidet. INF-avtalen forbyr produksjon og bruk av atomraketter med rekkevidde på mellom 500 og 5000 kilometer.

Allerede under Barack Obamas presidentperiode ble brudd på INF-avtalen tatt opp med Russland. Inntil for ett års tid siden har Russland nekter for å ha det nye rakettsystemet, men det har de nå erkjent. Men Russland hevder at rakettene ikke har en så stor rekkevidde at de bryter med INF-avtalen.

Atomvåpenkappløp

Ifølge Stoltenberg har både NATO og NATOs medlemsland solid etterretningsinformasjon om rakettene til å si at Russland bryter INF-avtalen.

Europeiske land har vært mot at USA skal trekke seg fra avtalen, og advart mot et nytt atomvåpenkappløp.

I går ville ikke Stoltenberg svare på hva NATO kan komme til å svare Russland med. Det kan tyde på diskusjon og uenighet innad i NATO helt fram til møtestart i dag. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa før møtets start at hun håper USA gir Russland litt ekstra tid til å etterleve avtalen, men hun har forståelse for at USA trekker seg fra en avtale bare den ene part etterlever.