USA mot nye høyder

Både Nasdaq- og Dow Jones indeksene steg mot nye høyder i løpet av den første handletimen på Wall Street mandag.

Etter en litt uregelmessig åpning har Nasdaq etablert seg over 2.200 poeng i løpet av den første timen mandag ettermiddag, tilsvarende en oppgang på i underkant av 0,5 prosent fra fredag.

Utviklingen i Dow Jones-indeksen har også vært opp og ned og indeksen har vært oppe i 11.005 peong, men etter en snau time ligger Dow Jones fortsatt godt under 11.000-grensen.

Inneværende uke vil by på flere spennende makroøkonomiske nøkkeltall og et par viktige kvartaltasrapporter, hvorav tirsdagens offentliggjøring fra Cisco Systems vil være den viktigste.

Fredagens tall for sysselsettingen i USA førte til at den siste pessimist ble optimist i forbindelse med rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i den forstand at så å si samtlige tunge markedsaktører i USA nå venter at Federal Rererve kommer til å kutte renten med 50 basispunkter på sitt møte 15. mai.

Skjer det vil dette i såfall bli det femte rentekuttet a 0,50 prosentpoeng i år og, Fed funds vil etter dette ligge på 4 prosent.