USA sier nei til alt

USA sier nei til samtlige viktige miljø- og utviklingsavtaler som skal opp til behandling og drøfting under toppmøtet for miljø og utvikling i Johannesburg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens Russland og Kina oppsiktsvekkende nok sier ja til ratifisering av klimaavtalen, sier USA, med utenriksminister Colin Powell i spissen, blankt nei. Avtalen er avgjørende for å bringe overopphetingen av kloden under kontroll.

Biologisk mangfold

USA sier nei til konvensjonen om biologisk mangfold. Avtalen skal sikre at artene på jorda, dyr og planter, bevares. Avtalen skal dessuten sikre at inntektene fra jordas genetiske ressurser fordeles jevnt. For eksempel skaffer legemiddelindustrien i stor grad råvarer fra planter dyrket av fattige bønder i u-land, og tar patent på produktet, uten at inntektene tilflyter de fattige landene og bøndene som dyrker råvarene.

Vann

De to ovennevnte avtalene var de viktigste sakene under Rio-konferansen om miljø og utvikling for ti år siden.

Videre sier USA nei til å inngå forpliktelser som skal sikre at andelen mennesker som ikke har tilgang til rent vann, skal halveres.

Fornybar energi

Også på energiområdet er USA negative til forpliktende avtaler. Landet sier nei til å inngå en avtale for å øke andelen av nye, fornybare energikilder med minst ti prosent innen 2010.

Bærekraftig forbruk

Et annet vesentlig tema under tiårets toppmøte om miljø og utvikling er å sikre et program for bærekraftig produksjon og forbruk. Et slikt handlingsprogram tas opp under Johannesburg-møtet i et forsøk på å effektivisere jordas totale ressursbruk og samtidig få forbruksveksten under kontroll. USA er sterkt imot dette.

Utviklingsavtaler

Også forsøket på å få undertegnet en protokoll som fastslår at internasjonale miljø- og utviklingsavtaler i prinsippet skal være overordnet Verdens handelsorganisasjon (WTO) og dens målsettinger, sier amerikanerne blankt nei til. Her er også Norge veldig forsiktige i sine uttalelser. De øvrige viktige avtalene og mål nevnt ovenfor støtter Norge utvetydig.

Svein Erik Hårklau i WWF sier dette om USAs politikk:

- Landet saboterer alle forsøk på å få til forpliktelser og avtaler på viktige miljø- og utviklingsområder.

- NEI, NEI, NEI: Mens Russland og Kina oppsiktsvekkende sier ja til ratifisering av klimaavtalen, sier USAs utenriksminister Colin Powell blankt nei.