KAMPANJE: USAs brev til allierte var en del av en lang kampanje for å stoppe land fra å signere avtalen mot bruk av klasevåpen.
KAMPANJE: USAs brev til allierte var en del av en lang kampanje for å stoppe land fra å signere avtalen mot bruk av klasevåpen.Vis mer

USA truet Nato-land for å stoppe Norge

USA forsøkte å stanse konvensjonen mot klasevåpen som skal undertegnes av mer enn hundre land i Oslo i morgen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LONDON (Dagbladet): I et brev til alle NATO-land Dagbladet har fått tilgang til, advarer USA mot det de kaller «kriminalisering» av klasevåpen. «Kriminalisering av klasevåpen vil gjøre NATO mindre effektiv», hevder amerikanerne som i truende ordelag i brevet sier:

«Forsøk på å bannlyse klaseammunisjon vil få alvorlige følger for alliansen som helhet og vil ta oppmerksomheten bort fra viktigere spørsmål som NATOs utvidelse, ballistisk rakettforsvar, strategiske flyginger og kampen mot terrorisme.»

USA har flere ganger forsøkt å svekke eller stanse konvensjonen som forbyr bruk av klasevåpen.

Trusselbrev
I flere år før Oslo-møtet begynte amerikanerne å forsøke å påvirke opinionen blant politikerne i NATO-land. De bagatelliserte virkningene av klasevåpen overfor sivilbefolkningen. Et typisk eksempel var amerikanernes representant i CCW (Convention on Certain Conventional Weapons), Richard Kidd, som sa på et CCW-møte i juni 2007:

«Trusselen fra klaseammunisjon mot sivilbefolkningen er forbigående (episodic) og kan behandles med de eksisterende mekanismer og er, sett i verdensmålestokk, mindre skadelig enn trusler fra andre typer ueksplodert ammunisjon.»

RYDDER JORDER: Mineryddere og andre personell jobber iherdig for å fjerne klasebomber fra jorder i Laos. Foto: AFP
RYDDER JORDER: Mineryddere og andre personell jobber iherdig for å fjerne klasebomber fra jorder i Laos. Foto: AFP Vis mer

Politikere som ville ha forbud mot langtidsvirkende våpen som landminer og klasebomber, kom ingen vei med forbudslinjen i CCW. Derfor gikk Canada, Norge og andre land sin egen vei og fikk i stand forbudet mot landminer i 1997. Norge tok et nytt intitiativ når det gjaldet klasevåpen for 18 måneder siden.

Det var da konvensjonsteksten ble kjent høsten 2007 under et forberedelsesmøte i Lima at amerikanerne fikk panikk, og sendte sin advarsel til alle NATO-land. Brevet er merket «Sensitive But Unclassified», og er et trusselbrev om at NATOland som undertegner denne konvensjonen vil sette «samarbeidet i NATO i fare» og det kan få alvorlige «følger for NATOs effektivitet».

Bekymret
Det heter i brevet under overskriften «Potensielle effekter av å kriminalisere NATOs gjensidig operasjonsvirksomhet»: «De NATO-allierte er bekymret over de humanitære konsekvenser av klaseammunisjon. Hver alliert vurderer nå hva de skal gjøre ... og det er viktig at de
vurderer hvilken betydning vedtakene har på NATO militære kapasitet. Det heter videre i brevet at følgende innhold er uakseptabelt for USA.

«Enhver konvensjon som bannlyser klaseammunisjon og som inneholder Artikkel 1c (Underskriverne forplikter seg til aldri å «assistere, oppmuntre eller tilskynde noen til å utføre aktiviteter som er forbudt etter denne konvensjonen» eller Artikkel 9: Hver underskrivende stat skal ta nødvendige legale, administrative eller andre tiltak for å gjennomføre konvensjonen, det inkluderer å innføre straffetiltak for
å hindre eller stanse aktiviteter som er forbudt i konvensjonen, når (slike brudd) skjer der den underskrivendestat har juristiksjon,
er uakseptable for De forente stater.»

Brevet fra den amerikanske regjering til NATO-landene gjør det også klart at det kan bli vanskelig å samarbeide med NATO-land som forbyr klasevåpen og at manglende samarbeid vil bli kostbart for de landene som ikke følge amerikanernes politikk.

I fare
Konklusjonen i brevet lyder:

«Det viktigste er at NATOs kollektive forsvar under Artikkel V og organisasjonens evne til å vinne, vil bli satt i fare. Stater som velger å kriminalisere samarbeidet med andre NATO-land, kan ikke kjempe under en felles NATO-kommando som likeverdige partnere. Deres styrker vil ikke ha standardiserte våpen og de vil ikke være i stand til å bidra med offiserer til noen enhet som kan bruke klasevåpen.
Disse konsekvensene vil ha en merkbar effekt og undergrave det militære og sikkerhetsmessige i NATO. Å kriminalisere de underskrivende
lands muligheter til å støtte andre land som ikke har undertegnet (konvensjonen), vil sette hele effektiviteten i NATOalliansen
i fare.»

NORGE I SPISSEN: Norge, her representert ved statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i Forsvarsdepartementet, har vært i spissen for å etablere et internasjonalt forbud mot klasevåpen.
Foto: Trygve Mellvang-Berg / SCANPIX
NORGE I SPISSEN: Norge, her representert ved statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i Forsvarsdepartementet, har vært i spissen for å etablere et internasjonalt forbud mot klasevåpen. Foto: Trygve Mellvang-Berg / SCANPIX Vis mer
TUSENER TRENGER HJELP: Her demonstrerer Richard Whitehead, en britisk handikapped født uten bein, hvordan kunstige bein kan brukes. Tilskuerne er ofre for klasebomber i Libanon som har fått sprengt bort bein og armer. Foto: Ali Hashisho/Reuters
TUSENER TRENGER HJELP: Her demonstrerer Richard Whitehead, en britisk handikapped født uten bein, hvordan kunstige bein kan brukes. Tilskuerne er ofre for klasebomber i Libanon som har fått sprengt bort bein og armer. Foto: Ali Hashisho/Reuters Vis mer