Uskyldige i varetekt får økt oppreisning

Statens oppreisningsbeløp for personer som blir utsatt for såkalt uberettiget varetektsfengsling, skal økes kraftig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er at det skal innføres standardsatser for såkalt ikke-økonomisk skade. Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener at satsene bør være de samme uansett hvor alvorlig forbrytelsen den varetektsinnsatte er anklaget for. Men han møter motstand.

Advokat Heidi Ysen, som satt i utvalget som utredet denne saken, sier til Dagbladet at i denne type saker er det staten som begår maktovergrep mot enkeltindividet.

- Statlig voldtekt

- Etter min mening er dette det verste som kan skje et menneske. Det er en slags statlig voldtekt. Vedkommende blir fratatt friheten av staten. Det er ikke enkeltindivider som gjør overgrep mot medmennesker. Det er staten som feiler, og påfører mennesker alvorlige problemer, antakelig for resten av livet. Uberettiget fengsling kan få katastrofale følger for alle.

- Bør det skilles mellom de enkelte forbrytelsene?

- I utgangspunktet bør det være en standardoppreisning som er lik for alle, men det er ingen grunn til at vi skal ligge lavere enn nabolandene i slike saker, sier Ysen.

Svenske satser

Beregninger Justisdepartementet har gjort, viser at gjennomsnittsbeløpet for uberettiget fengsling ligger på 160- 190 kroner døgnet. Ifølge et høringsnotat legger departementet til grunn at oppreisningsbeløpene «bør høynes i retning av rettstilstanden i Sverige og Danmark».

I Sverige er satsene i utgangspunktet (omregnet) 2880 kroner for de to første dagene, 9600 kroner for ti dager, 91200 kroner for et halvt år og 177600 for ett år. Dette betyr at døgnsatsene går nedover med lengden av varetektsoppholdet. I drapssaker- og grove sedelighetssaker kan beløpet økes.

Departementet kommer i notatet med alternativ, f.eks. at oppreisningen den første uka settes til 6500 kroner, og de påfølgende ukene til 3500 kroner.