Ut med torsken - inn med ansjosen

Fisken trekker nordover.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Fisket i Nordsjøen blir ikke hva det en gang var.

- I Nordsjøen flytter torsken ut, og vi får inn ansjos og sardiner, sier forskningsleder Harald Loeng ved Havforskningsinstituttet til Dagbladet.no.

Den globale oppvarmingen gjør at økosystemet i havet endres, og fiskearter trekker nordover. For noen er det positivt, for andre negativt. Fra midten av dette århundret, regner Loeng med at sardiner og ansjos vil dominere Nordsjøen, og torsken vil være i sterkt mindretall. Ikke gode nyheter for nordsjøfiskerne, siden torsken er av langt høyere kommersiell verdi enn ansjos og sardiner, og allerede er overfisket i Nordsjøen.

Godt fiske i Barentshavet

Arter som torsk og lodde vil utvide sitt leveområde nordøstover mot Barentshavet. Der vil den til gjengjeld få svært gode vilkår.

- Et varmere Barentshav vil gjøre at fisken vokser raskere og rekrutterer bedre her. Vi ser allerede nå tendensen, når det er godt og varmt i Barentshavet, sier Loeng.

Dette kan ha sammenheng med at raudåte, en planktonart som er viktig føde for torsken, er tallrik når det er varmt i Barentshavet, mens det er lite av den i Nordsjøen når det er varmt. En negativ effekt for norske fiskere, kan være at mye av fisken trekker over fra norsk til russisk territorium.

Makrellen har tradisjonelt vært en sørlandsfisk.

- Den utvider også sitt leveområde mot Barentshavet. Makrell har i år vært fisket så langt nord som ved Bjørnøya, sier Loeng.

Ut med torsken - inn med ansjosen

I nord renner millionfangstene av makrell inn.

Mer eksotisk fisk

- Vi får også et større innslag av eksotiske arter langs norskekysten. Sverdfisk, nålefisk og månefisk har vært hyppig observert de seinere åra, sier Harald Loeng.

Dagbladet.no har flere ganger fortalt om folk som har fått sverdfisk, og ikke nødvendigvis med vanlige fangstredskaper.

Lengre sør i verden, som i Italia, får man også stadig oftere eksotisk fisk på kroken. (Se video øverst i saken).

Tidligere i år kom FNs miljøprogram, UNEP, med en dyster rapport om fisk og klima. Ifølge rapporten truer økende klimagassutslipp minst tre fjerdedeler av verdens viktigste fiskefelt. Forskerne hevder at havets naturlige pumpesystemer, som bringer næringsstoffer til fiskene og skyller ut avfallsstoffer og forurensning, vil bli svekket når temperaturen stiger. I tillegg vil økt mengde av co2 i atmosfæren øke syrenivået i havet. Det vil skade koraller og planktonorganismer, som er basen i næringskjeden.

10-15 prosent av verdenshavene vil rammes av kombinasjonen av klimaendringer, overfiske, invasjon av fremmede arter, utbygging av kystområder og forurensning. Dette er en høyere andel enn man før har regnet med.

TORSKEN FORSVINNER: Sjarkfisker Jarle Johansen i Kristiansund selger torsk på kaia. I framtida kan det bli helt andre typer fisk.