Utbyggings-nei ankes trolig til Stortinget

De tre konsesjonssøkerne kommer høyst sannsynlig til å anke Olje- og energidepartementets avslag på søknaden om konsesjon for kraftutbygging av Øvre Otta inn for Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En anke vil tidligst kunne ligge klar onsdag i neste uke. Da har de tre konsesjonssøkerne Opplandskraft, Tafjord Kraftselskap og Glommens og Laagens Brukseierforening holdt sine styremøter. De tre selskapene regner det som meget sannsynlig at de vil bli enige om å anke avslaget.

- Det ligger i kortene at vi kommer til å anke. Vi er temmelig sikre på at det er flertall i Stortinget for en utbygging, sier administrerende direktør Finn Terje Nilssen i Tafjord Kraft AS til NTB. Opplandskraft har uttalt at anleggsarbeidet kan begynne i 1999, og et anlegg vil være ferdig tre-fire år senere dersom Stortinget behandler konsesjonssøknaden i år.

Ikke overraskende

Administrerende direktør Pål Mellquist i Glommens og Laagens Brukseierforening bekrefter at en anke er meget sannsynlig.

- Alternativet til kraftutbygging er import fra Danmark av elektrisitet produsert fra kull, olje og gass eller kjernekraft fra Sverige. Dette er energiformer som vi vet at de fleste politikerne på Stortinget er lite begeistret for, sier Mellquist.

Han opplyser at en milliard kilowattime per år tilsvarer 1 million tonn CO2 per år fra Danmark. En utbygging av Øvre Otta vil koste i underkant av to milliarder kroner.

Mellquist legger til at departementets avslag ikke kommer overraskende:

- Statsråd Marit Arnstad signaliserte i fjor høst at departementet kom til å avslå søknaden om utbygging. Det har vi forholdt oss til.

God butikk

Skjåk kommune går inn for utbygging og vil hilse en anke til Stortinget velkommen. Ordfører Hans Krogstad (Sp) sier kommunen ønsker å utnytte 600 fallmeter i elva som hittil ikke har blitt benyttet lokalt. En utbygging vil dessuten gi kommunen årlige inntekter på 15-20 millioner kroner i form av skatte- og konsesjonsavgifter og strøminntekter. Det er store beløp for en kommune med bare 2.300 innbyggere.

- Kommunen mener også at det er snakk om en skånsom utbygging i og med at ingen vassdrag tørrlegges, sier Krogstad.