Utbyttefesten kunne betalt 18000 hjelpepleiere

Norske aksjeeiere økte sitt utbytte fra 13 til 42 milliarder kroner fra 2001 til 2002. Skatten av dette beløpet kunne finansiert 18000 hjelpepleiere med en årslønn på 250000 kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hadde Bondevik-regjeringen beholdt utbytteskatten på 11 prosent, ville staten fått 4,5 milliarder kroner mer til skole, helse og eldreomsorg. Det kunne også vært gitt som skattelette til næringslivet generelt, slik at vi kunne fått fart i verdiskapning og sysselsetting, sier SVs nestleder Øystein Djupedal.

Finansdepartementet har beregnet utbytteøkningen.

Dette er gjort etter ønske fra SV, som arbeider med sitt alternative statsbudsjett.

Store tilpasninger

Finansdepartementet bygger sitt anslag på foreløpige likningstall fra Skattedirektoratet. Statistisk sentralbyrå har ennå ikke publisert statistikk over utbetalt aksjeutbytte til forskuddspliktige.

«Den sterke veksten i utbytteutbetalinger til forskudds-pliktige fra 2001 til 2002 viser at det er store tilpasninger til utbytte-skatten,» skriver Finansdepartementet.

Tilpasningen er skjedd etter at Bondevik-II-regjeringen besluttet å fjerne utbytteskatten på 11 prosent som Ap-regjeringen året før hadde innført, med støtte fra Bondevik.

- Opprørt!

SVs nestleder Øystein Djupedal er rystet.

- Jeg er veldig skuffet over norsk næringsliv. I mange år har næringslivet klaget over dårlige rammevilkår. Samtidig har de nedbemannet og slanket sine bedrifter i stor stil. Men grådigheten er altså så stor at frykten for å betale litt mer i skatt får dem til å ta ut ekstraordinære store utbytter fra sine selskaper, utbytter som ikke står i noe forhold til den inntjening selskapene har hatt, sier han.

- Dette manglende samfunnsansvaret opprører meg. Vanlige lønnstakere betaler sin skatt, om ikke med glede, men i hvert fall med forståelse.

- Men nå vil vel de store aksjonærene plassere sine utbytter i ny virksomhet?

- Intet tyder på det. Norske bedrifter kutter i stedet arbeidsplasser i stor stil. Året 2002 var ikke noe godt år for norsk næringsliv. Snarere tvert imot, sier Djupedal.

Den rikeste 20-delen

Det aller meste av utbetalt utbytte går til de rikeste i samfunnet. En tabell som viser fordelingen av samlet utbetalt utbytte for 2001, altså 13 milliarder, viser at gjennomsnittlig aksjeutbytte var 1900 kroner. Da er utbyttet fordelt på alle 3,5 millioner skatteytere.

De 71 personene som er notert med årsinntekt på over 20 millioner kroner, mottok nærmere 8 millioner kroner i utbytte i 2001.

For 2002 kan beløpene sannsynligvis tredobles for alle grupper.

OPPRØRT: - Norske bedrifter kutter arbeidsplasser i stor stil. Intet tyder på at de store aksjonærene plasserer sine rekordutbytter i ny virksomhet, sier SVs Øystein Djupedal. Foto: Henning Lillegård