Utdanning - Norge-Russland

Det foregår et spennende samarbeid mellom høgskolen i Bodø og Baltic State Technical University i St. Petersburg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forbindelse med statsminister Jens Stoltenbergs besøk i Russland i sommer ble det igjen fra norsk side fokusert på utdannings- og forskningssamarbeidet med Russland. Under oppholdet i St. Petersburg besøkte statsministeren Baltic State Technical University (BSTU), og markerte på denne måten at det er viktig med forpliktende og resultatorientert samarbeid mellom norske og russiske utdannings- og forskningsinstitusjoner. # Siviløkonomutdanningen ved Høgskolen i Bodø (SiB) begynte i 1991, dvs. for 10 år siden, et nært og utviklende samarbeid med BSTU. Dette universitetet som innenfor sine primære fagområder er ett av de mest velrenommerte universiteter i Russland, ønsket å utvikle utdanningstilbud som reflekterte kravene til kompetanse innen bedriftsøkonomi. SiB bidro med bedriftsøkonomisk kompetanse, og gjennom de første fem årene bidro dette samarbeidet til at over 500 russiske ingeniørstudenter fikk komplettert sin tekniske kompetanse med kurs innen bedriftsøkonomi.

Kvalitet

Etter hvert utviklet SiB og BSTU et masterprogram i St. Petersburg. Dette programmet kombinerer økonomi og tekniske fag. Ideen har vært at mens SiB er dyktig i bedriftsøkonomi, er BSTU dyktig innenfor ingeniørfag. Begge institusjonenes kompetanse skal følgelig bidra til et utdannings- og forskningssamarbeid preget så vel av relevans i forhold til behovene i Russland, som av skikkelig kvalitet målt etter internasjonale kriterier. Undervisningen har skjedd i St. Petersburg ved hjelp av norske og russiske lærere. I programmet deltar også representanter for internasjonale bedrifter med så vel forelesninger som materiell støtte. Programmet, som startet i 1997, har årlig tatt opp ca. 30 studenter.

Forskning

Som del av dette samarbeidet er det også tatt opp russiske studenter til siviløkonomstudiet i Bodø. Siden 1996 har vi hvert år uteksaminert ca. ti siviløkonomer fra Russland. De fleste av disse har tatt arbeid i Russland, og noen arbeider i Norge i bedrifter som har sin virksomhet rettet mot Russland. For bare noen måneder siden forsvarte også en russisk student sin doktoravhandling i bedriftsøkonomi i Bodø. Så langt vi kjenner til, er dette første gang en russer disputerer i bedriftsøkonomi her i landet. I prosjektet har det også etter hvert blitt mer betydelig forskningssamarbeid, og det er gjennom prosjektet arbeidet fram flere artikler som er blitt publisert i internasjonale tidsskrift.

Oppmerksomhet

Prosjektet, som i hovedsak er finansiert gjennom midler som Senter for internasjonalt universitetssamarbeid har hatt til fordeling fra Øst-Europa-programmet, har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet som følge av interessante aktiviteter og resultater. Både norsk og russisk næringsliv har vært opptatt av å rekruttere blant de kandidater som har fått kompetanse gjennom dette prosjektet. Utdannings- og forskningsmyndighetene i Russland har sett at et slikt prosjekt er viktig, ikke bare for det russiske universitetet som er involvert i samarbeidet, men for å utvikle nasjonale modeller som kan fungere for denne type utdanning og slikt samarbeid. Bl.a. har den russiske utdannings- og forskningsministeren besøkt Høgskolen i Bodø nettopp for å drøfte slike forhold.

Besøk

Statsminister Jens Stoltenbergs besøk ved BSTU ble satt stor pris på av alle som har vært involvert i dette prosjektet, ikke bare av studenter, forskere og lærere, men også av politiske myndigheter og næringslivet som er involvert i prosjektet. Jeg er sikker på at dette besøket av statsministeren ikke bare tjener som en inspirasjon for videre innsats fra institusjoner som ser nytten av slikt samarbeid, men at besøket var med på å formidle viktigheten av den innsatsen som Norge gjør for å bidra til en bærekraftig utvikling i Russland. Mitt håp er også at når det nye Øst-Europa-programmet iverksettes fra år 2002, vil det satse enda mer betydelig på denne type forsknings- og utdanningssamarbeid. I forhold til den økonomiske innsatsen som må til, gir slike samarbeid meget betydelige effekter.