GÅR AV: Oslos skoledirektør Astrid Søgnen går av etter lenger tids konflikt.
Foto: Morten Holm / SCANPIX
GÅR AV: Oslos skoledirektør Astrid Søgnen går av etter lenger tids konflikt. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen går av

Den omstridte utdanningsdirektøren i Oslo kommune går av fra 1. desember.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune går av, og trer inn i en ny stilling i Oslo kommune.

- Vi har kommet fram til en frivillig avtale med Søgnen, sier Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagbladet. Hun fortsetter:

- Det er også viktig for meg å si takk for innsatsen. Hun har vært en markant leder gjennom 18 år, og det er lenge. Jeg er også stolt av elever og lærere, som sammen med administrasjonen står på for å gjøre skolen best mulig.

Nå varsler Høyre oppvask i bystyret i etterkant.

- Det blir en sak i bystyret om samarbeidet mellom Utdanningsetaten og politisk ledelse, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) til Dagbladet.

Det var allerede planlagt en høring hvor både byråden og ledelsen i Utdanningsetaten skulle innkalles. Lae Solberg bekrefter at de fortsatt vil ha høringen for å få klarhet i hva som har skjedd.

- Ikke mitt ønske

Søgnens avgang kommer etter en lengre maktkamp mellom politisk ledelse og administrasjonen i Utdanningsetaten. Avgangen skjer til tross for at Søgnen selv ønsket å fortsette.

- Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Oslo-skolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen i en pressemelding.

Hun ønsker ikke å svare på ytterligere spørsmål i dag, skriver hun i en SMS til Dagbladet.

I et blogginnlegg går Civitas Kristin Clemet ut med støtte til Søgnen.

- Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen greide til slutt å presse Astrid Søgnen ut av stillingen. Fremgangsmåten har vært amatørmessig og uverdig, skriver hun.

- Astrid Søgnen har gjort en formidabel innsats for Oslos skoleelever gjennom 18 år. Hun har bidratt til å løfte Osloskolen fra, på mange områder, å være svært dårlig til å bli svært god. Det betyr at hun har bidratt til å gi tusenvis av elever en bedre fremtid enn de ellers ville hatt, skriver Clemet videre.

Frikjent av byrådslederen

Søgnen ble først bedt om å gå av på et møte 6. september i år. Hun ble tilbudt en annen stilling i kommunen, men takket først nei til dette.

Like etter, kom det et varsel mot Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) fra anonyme kilder i Utdanningsetaten.

Thorkildsen selv gikk i september hardt ut mot ledelsen i Utdanningsetaten.

- Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen, skrev Thorkildsen i en epost til NTB.

I varslet ble Thorkildsen beskyldt for trakasserende oppførsel, blant annet i møter med ledelsen i Utdanningsetaten, samt å ha framsatt usanne og trakasserende påstander i mediene.

Forrige uke konkluderte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med å frikjenne Thorkildsen på alle punkter.

- Jeg har ikke funnet regelbrudd som rokker ved min tillit til Inga Marte Thorkilsen, sa Johansen da.

Varsler oppvask i bystyret

Høyres representanter i Oslo bystyre er imidlertid ikke fornøyd med svarene de hittil har fått i saken. De varsler at den planlagte høringen om samarbeidsforholdet mellom Utdanningsetaten og politisk ledelse, vil gå som planlagt, og at Thorkildsen vil måtte svare for seg der.

- Vi har i flere måneder bedt om at Thorkildsen gir eksempler på det hun har beskrevet som manglende samarbeidsvilje fra etatsledelsen, uten at hun har gjort det, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til Dagbladet.

- Jeg synes det er veldig synd at Astrid Søgnen blir avsatt. Under hennes ledelse har Osloskolen blitt beste i landet. Det har hatt betydning for tusenvis av barn, fortsetter han.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i utdanningskomiteen, synes avgangen virker politisk motivert, og tror at konflikten vil fortsette, til tross for Søgnens avgang.

- Internrevisjonens rapport viser at konflikten har gått på flere nivåer, så det er ingenting som tyder på at konflikten løses av dette. Jeg synes det er trist at byråden har gått i konflikt med sin egen etat, og at vi har fått dette utfallet, sier Begum til Dagbladet.

- Har ikke også ledelsen i Utdanningsetaten noe av ansvaret for konflikten, hvis det er slik at de ikke har ønsket å gjennomføre politiske vedtak?

- Absolutt. Hvis det er sånn at direktøren har motarbeidet styringssignaler, så stiller saken seg annerledes. Men vi har ikke fått klare svar når vi har spurt om dette, sier Begum.

Thorkildsen: - Upresist

På spørsmål om hun nå kan svare på Høyres spørsmål om hvilke styringssignaler som er ignorert av Utdanningsetaten, svarer Thorkildsen slik:

- Jeg merker meg at Høyre gir en upresis gjengivelse av hva jeg faktisk har sagt. Jeg gjentar det jeg har sagt tidligere, at det har vært vanskelig for meg å svare på det de ber om, blant annet på grunn av arbeidsgiveransvaret jeg har.

- Du har tidligere sagt at varslene mot deg sto i veien for å gi svar. Disse er avsluttet nå. Kan du da svare på Høyres spørsmål?

- Av respekt for en leder som har vært på toppen av Osloskolen i mange år, så ønsker jeg ikke det. Imidlertid foreligger det nå, i forbindelse med varslingssaken, en rapport fra Internrevisjonen som gir et innblikk i noen av de utfordringene som har vært.

- Høyre vil fortsatt gjennomføre en høring om samarbeidsforholdet mellom deg og Utdanningsetaten. Hva synes du om det?

- Jeg forholder meg til de ønskene komiteen måtte ha, og så svarer jeg på det jeg kan svare på. Men jeg håper at vi sammen, på tvers av partiskiller, kan forene krefter for å sørge for en best mulig skole.

Thorkildsen opplyser også at arbeidet med å finne en ny skoledirektør starter snarest mulig. Når Søgnen går av den 1. desember, vil det i første omgang settes inn en ekstern skoledirektør på midlertidig basis.

- En veldig spesiell epoke er over

- Det er en veldig spesiell epoke i norsk skolehistorie som er over. Vi ser nok aldri tilsvarende igjen, sier lærer Simon Malkenes til Dagbladet.

Malkenes har vært blant de mest profilerte kritikerne av Osloskolen under Astrid Søgnen.

- Man har hatt en meget sterk utdanningsdirektør som har bygd en veldig spesiell skole, og fått lov til å holde på med det i 18 år, sier han.

Malkenes viser til fokuset på konkurranse og testing i skolen, og til debatten som raste i vår om ytringsfrihet for de ansatte i skolen.

- De som støtter Søgnen peker på at hun har stått for et kvalitetsløft og ansvarliggjort skolene for resultatene. Tar de feil?

- Søgnen har bygd en skole basert på å ansvarliggjøre skoler og rektorer for barnas testresultater. Det har hatt svært uheldige bieffekter, men det har hun aldri villet snakke om.

- Hvilke bieffekter?

- Det er alt fra innsnevring av pensum mot det som det testes for, forsterking av sosiale forskjeller, og mangel på ytringsfrihet, for å nevne noe.

Malkenes håper det nå blir innført åremål for stillingen som utdanningsdirektør.

- Man trenger å få inn en profesjonell toppbyråkrat for å endre en lite endringsvillig toppledelse, sier han.

- Hvilke forhåpninger har du til den nye ledelsen?

- At de viser større tillit til lærerprofesjonen og ikke lar konkurranse være drivkraften i skolen. Og at man prøver å forstå hele barnet, og ikke bare barn som testresultat.