Ute av kontroll

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Håndteringen av kontantstøtten er kommet ut av regjeringens kontroll. Noen uker før regjeringen skal legge fram sin proposisjon om kontantstøtten, står flertallet fra høstens budsjettvedtak steilt mot hverandre på grunnleggende spørsmål ved reformen. Og Arbeiderpartiet har gjort det klart at partiet ikke akter å komme regjeringen til unnsetning. Dragkampen om kontantstøtten har utviklet seg slik at regjeringens liv kan stå i fare.
  • Barneminister Valgerd Svarstad Haugland og hennes regjeringssjef har selv manøvrert seg inn i det vanskelige farvannet. Med høy sigarføring lovet de rask gjennomføring av en dyr og omfattende reform, som det var uenighet om i regjeringspartiene. Da de mange motforestillingene ble presentert i debatten, skapte barneministeren usikkerhet ved uttalelser som demonstrerte at forslaget var lite gjennomarbeidet og vanskelig å gjennomføre. Det var en ønskesituasjon for så vel kontantstøttens som regjeringens motstandere.
  • Underveis har regjeringen både omgått formelle spilleregler og endret den politiske prosessen. Opplegget for kontantstøtten ble sendt ut på bare fire ukers høring, og uten at selve reformen var høringstema - bare forvaltningsmodellen. For bl a Oslo kommune, med et parlamentarisk styringssystem, er det ikke mulig å uttale seg innenfor så knapp frist.
  • I forhold til Fremskrittspartiets og Høyres deltakelse i utformingen av reformen har regjeringen foretatt en kuvending. Da Carl I. Hagen og Børge Brende for en måned siden ba om forhandlinger, ble dette avvist av Valgerd Svarstad Haugland. De ble bedt om å vente på regjeringens proposisjon. Men i går ble det innledet formelle forhandlinger på Stortinget, med egen forhandlingsleder fra KrFs stortingsgruppe.
  • Høyre og Fremskrittspartiet vil at kontantstøtten skal finansieres ved at statsstøtten til barnehagene fjernes. For Senterpartiet er dette neppe politisk mulig å akseptere, og Valgerd Svarstad Haugland har sagt at det ikke er aktuelt. Men Høyre og Frp truer med at de til sammen har flere stortingsrepresentanter enn regjeringspartiene. Der står saken. Ingen vet hvor den vil ende.