Utenfor når EU overtar

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • EU er i gang med å etablere egne beslutningsorganer for sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk. Dette er en utvidelse av fellesskapet som er mindre håndgripelig enn en økning i antall medlemsland, men den kan innebære enda større endringer både for EU selv og for land som forholder seg til fellesskapet.
  • Hittil har utformingen av utenrikspolitikken ligget i de enkelte landenes hovedsteder mens sikkerhets- og forsvarspolitikk er blitt samordnet i NATO. Så seint som foran folkeavstemningen om norsk medlemskap i 1994 kunne derfor Anne Enger Lahnstein avvise ja-sidens argumenter om betydningen av fellesskapets sikkerhetspolitiske dimensjon med at dette var spørsmål som ble behandlet og besluttet i NATO, der Norge er fullt medlem. Det som nå endres, er selve grunnlaget for Lahnsteins fem år gamle observasjon.
  • Krigen i Kosovo foregikk på det europeiske kontinentet, men ble nesten utelukkende gjennomført med amerikanske, militære ressurser. Ubalansen i NATO-alliansen var større enn deltakerne var seg bevisst. Denne erkjennelsen har satt fart i en gjennomgripende prosess i Europa av både politisk og militær art for å rette på dette. Utenriksminister Knut Vollebæk forsøker å forhandle seg fram til omfattende tilganger for Norge i EUs beslutningsprosesser, og sier at Norge møter forståelse og velvilje hos flere av landene.
  • Det er ikke hele sannheten. Vollebæks viktigste formelle argument er at Norge, som nå er assosiert medlem i Vestunionen, må få den samme adgangen til EUs nye organer som vi har hatt der. Men Vestunionens avtroppende generalsekretær sa forleden i Oslo at Norge ikke har rettigheter som kan overføres til EU. Hvorvidt Norge i framtida vil bli tatt med på råd i utformingen av europeisk krisehåndtering, vil avhenge helt av hva vi kan bidra med av penger og operative militære styrker.
  • Regjeringen liker kanskje ikke å høre Finlands president og forsvarsminister si i klartekst at det har konsekvenser å stå utenfor EU, men vi tror det er klok politikk å forholde seg til det de faktisk sier. Det er både greiest og mest redelig.