Utenrikskommisjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forfatterne av UDs hundreårshistorie, Halvard Leira og Iver B. Neumann, foreslår at det settes ned en kommisjon med mandat til å utrede norsk utenrikspolitikk i stort, og det apparat som skal skikke utenrikspolitikken. I en kronikk i Dagbladet i går skriver de to at debatten etter UDs håndtering av flodbølgekatastrofen aldri er løftet opp på det grunnleggende nivået den hører hjemme, noe de siste dagers snevre kritikk mot UDs rolle etter terrorangrepet i Sharm el-Sheikh har illustrert.

Bakgrunnen for UDs svikt under flodbølgekatastrofen i vinter var langt mer grunnleggende enn fraværet av en moderne kriseberedskap, noe også Reinås-rapporten støtter opp om. Katastrofen avdekket et UD uten evne til fokus og nødvendig tilpasning i ei ny tid. Spørsmålet, som står ubesvart tilbake, er hva en norsk utenrikstjeneste skal være best på i 2005. Det handler dypest sett om hvilke norske utenrikspolitiske prioriteringer som i dag, over 20 år etter den kalde krigen, kan legge grunnlaget for en moderne utenrikstjeneste.

Norge har lenger enn de fleste andre land hengt igjen i skyggen av den kalde krigen. Ikke siden før Sovjetunionen opphørte å eksistere er det gjennomført en bred politisk gjennomgang av norsk utenrikspolitikk og UDs rolle. Tida er derfor overmoden. NATO kan ikke lenger tjene som norsk utenrikspolitisk ankerfeste, kamp mot terror har gjort at alliansene i internasjonal politikk er i bevegelse, norske interesser er endret, og det norske samfunnet har utviklet seg på en måte som gjør at UD har mistet sitt monopol på å være best på alt som har med verden å gjøre.

Det var tidligere tradisjon for brede gjennomganger av utenrikspolitikken i Norge. Men dagens utenriksminister, Jan Petersen, avviser ethvert behov for en ny gjennomgang. Ved fortsatt mindretallsregjering er det derfor Stortinget som må sørge for at vår utenrikspolitiske tradisjon opprettholdes. Blir det rødgrønn regjering etter høstens valg, bør flertallsregjeringen raskt sette ned en bredt sammensatt utenrikskommisjon. Det haster.