-  Utestenger prostituerte

I morgen skal LO diskutere sitt syn på et eventuelt lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester. Men de prostituerte er ikke velkomne til å delta.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En av hovedgjestene til LOs temamøte er svenske Gunilla Ekberg, spesialrådgiver for Näringsdepartementet i spørsmål om prostitusjon og trafficking. Hun kan fortelle noe om hvilke konsekvenser kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester har hatt i Sverige. Det er også et hett tema her til lands.

Blant de andre inviterte er representanter fra regjeringens arbeidsgruppe, Likestillingssenteret og Pro Sentret.

Ombestemte seg

-  Ettersom det er stor interesse for seminaret, ble det gitt anledning til at de inviterte kunne ta med seg gjester, forteller Arne Randers-Pehrson, konsulent og sosionom ved Pro Sentret.

-  Forutsetningen var at disse ikke skulle tale, men følge debatten, knytte kontakter og eventuelt svare på direkte spørsmål, sier han til Dagbladet.

Randers-Pehrson ringte dermed til arrangøren og fortalte at han hadde invitert med seg to kvinnelige prostituerte.-  Da hørte jeg ingen innsigelser, sier han.

-  Etterpå fikk jeg derimot beskjed om at de to likevel ikke kunne komme. Det var litt uklart for meg hvorfor, men jeg synes det er merkelig når LO først sier ja, og så nei.

-  Vil lage styr

Rita Lekang, arrangør og LO-sekretær kan ikke gi noen klar begrunnelse for hvorfor de to prostituerte likevel ikke er velkomne til temamøtet.

-  Dette er Randers-Pehrsons forståelse av det hele og det beklager jeg, sier Lekang, til Dagbladet. -  Jeg skjønner at Pro Sentret prøver å lage litt styr og det er ikke meningen å holde noen ute, men vi synes Pro Sentret representerer godt den gruppen som skal diskuteres, sier hun videre.

Lekang kan fortelle at LO kanskje vil invitere til en større konferanse seinere.

Randers-Pehrson synes imidlertid ikke dette veier opp for at de prostituerte ikke inviteres med i debatten nå.

-  Nok en gang er ikke de som blir berørt invitert, sier han. -  At LO kanskje planlegger å invitere til et større seminar seinere er vel og bra, men da er saken avgjort ettersom LO-kongressen finner sted i mai.

Hva mener LO egentlig?

Randers-Pehrson synes saken reiser flere aktuelle spørsmål.

-  Mener LO at de prostituerte har en annen type legitimitet eller at de mangler legitimitet?, sier han.

-  Det mest sentrale spørsmålet for meg blir likevel: Har de prostituerte i det hele tatt noen plass i debatten.

- MERKELIG: Arne Randers-Pehrson, Pro Sentret.