KVINNEHELSE:  Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i møte med Siri Vangen, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse  på Rikshospitalet.   Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
KVINNEHELSE:  Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i møte med Siri Vangen, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse  på Rikshospitalet. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Utfordrer Bent Høie
på forskjellsbehandling

Ap ber helseminister Bent Høie redegjøre for hvorfor kvinnelige pasienter får dårligere helseoppfølging.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): En studie publisert i Tidsskrift for norske legeforening i forrige uke viser at det er kjønnsforskjeller i utredningen og behandlingen av hjerteinfarkt ved norske sykehus (krever innlogging).

- Hjertesykdom blant kvinner blir ikke tatt alvorlig nok, sier overlege Siri Vangen, sjef for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Slutt å dulle

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen mener politikerne har ansvar for å få kvinnehelse opp på den politiske dagsorden.

- Vi må slutte å dulle oss inn i en verden der vi tror at alt her i Norge er perfekt når det gjelder like muligheter i helsetjenesten.

- Det vi ofte erfarer med dagens regjering er at den mangler erkjennelse av at kjønn, sosiale forhold og bosted har betydning for individet, hevder Torgeir Micaelsen.

Vise lederskap

Ap-politikeren mener årsakene er for komplekse og sammensatte til at verken helseministeren eller stortingspolitikere kan tilby enkle løsninger.

- Jeg utfordrer helseminister Bent Høie til å vise lederskap og vil på politisk nivå ta initiativ til en grundig debatt i Stortinget, der han presenterer hva regjeringen kan tenke seg å gjøre. Samtidig kan vi i Stortinget komme med våre forslag, sier Torgeir Micaelsen.

- Et av mine forslag er at når kvinner og menn som har helt likt symptombilde får ulik behandling, så bør det bli tema på alle avdelinger og klinikker som driver med hjertelidelser. Vi trenger en systematisk gjennomgang, og at det fører til selvrefleksjon og ønske om å undersøke hvorfor det er slik, sier Micaelsen.

Høie: - At Torgeir Micaelsen tør

Helseminister Bent Høie sier til Dagbladet at han gjerne svarer på spørsmål i Stortinget.

- Kvinnehelse var tema da likestillingsmeldingen ble debattert i Stortinget 14. april. Jeg fikk ikke med meg at Torgeir Micaelsen var engasjert i den diskusjonen, sier Bente Høie.

Han opplyser at en hovedgrunn til at den rødgrønne regjeringens likestillingsmelding ble trukket var manglende fokus på kvinner og helse.

- Vår regjering har løftet fram problemstillingen i den nye likestillingsmeldingen. Kvinnehelse ble ikke prioritert da de rødgrønne styrte. Nå har vi styrket det. Jeg er veldig overrasket over at Torgeir Micaelsen tør å komme med den type angrep, når hans eget parti gjorde så lite da de hadde muligheten, sier Bent Høie.

Endre holdning

Overlege Siri Vangen, sjef for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, mener kjønnsperspektivet er viktig.

- Jeg oppfordrer kvinner til å ta lederstillinger i helsevesenet. I dag har vi mange kvinnelige mellomledere, men nesten ingen lenger opp. Det samme gjelder akademia, sier Siri Vangen.

- Skal vi få endret holdningen til dette feltet, er vi avhengig av at de som bevilger penger til forskning forstår betydningen av kjønnsforskjeller i helsevesenet, sier hun.

Og legger til:

- Kompetansesenteret ble opprettet fordi mye av kunnskapsgrunnlaget i medisinen er basert på sykdommer blant menn. Menn har forsket på menn. Vi har satt i gang mye forskning, men føler fortsatt at vi er i startgropen, selv etter ti års drift.

Viktigste funn

Her er de viktigste funnene kompetansetjenesten har gjort, ifølge overlege Siri Vangen:

• En undersøkelse viser at trening er positivt for bekkenløsning. Det motbeviser den gamle lærdommen om at gravide burde ruge med mest mulig ro.

• Vi har forsket på kvinners bruk av hormonpreparater i overgangsalderen og faren for brystkreft. Ved å forskrive sikre preparater kan risikoen reduseres.

• Ved å koble fødselsregisteret med dødsårsaksregisteret og pasientregisteret oppdaget vi at den hyppigste grunnen til at kvinner mistet livet under fødselen var svangerskapsforgiftning. Det har ført til bedre årvåkenhet. Etter at dette ble kartlagt har ingen dødd av svangerskapsforgiftning.

• Vi har undersøkt om kunstig befruktning fører til kreft. Konklusjonen er at det ikke kan påvises noen sikker sammenheng.

- At hjertesyke gravide nå har fått eget oppfølgingsløp som følge av forskning tilknyttet senteret, er også noe vi er stolte av, forteller overlege Siri Vangen.