UTFORDRER SINE EGNE: Borgerlig side må bli bedre på likestilling, mener Guri Melby. Hun fremmer fem krav til samarbeidsforhandlinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
UTFORDRER SINE EGNE: Borgerlig side må bli bedre på likestilling, mener Guri Melby. Hun fremmer fem krav til samarbeidsforhandlinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Utfordrer sine egne: - Borgerlig side må bli bedre på likestilling

Sentralstyremedlem i Venstre Guri Melby, tar et oppgjør med sine egne meningsfeller på borgerlig side i poltikken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Guri Melby har klar beskjed til egne samarbeidspartnere på borgerlig side:

De må bli bedre på likestilling,

- Likestilling framheves som en viktig verdi av alle partiene på borgerlig side, sier Melby og viser blant annet til Bent Høie som i debatten om norske verdier har sagt at likestilling er samfunnets viktigste verdi.

- Hvis det er så viktig vil jeg gjerne utfordre ham og resten av borgerlig side til å komme opp med noen grep som gjør at vi styrker likestillingen. Det har jeg til gode å se at de gjør, i sak etter sak har de vært alt for passive, mener Melby.

Fem krav

Hvis det vipper rett vei for Venstre i mandagens thriller av et valg, har Melby fem punkter som hun mener må prioriteres i forhandlinger om en ny borgerlig regjering:

* At foreldrepermisjonen skal deles i tre, med likedeling som utgangspunkt. Begge foreldrene får 15 uker hver, mens fordelingen av de siste 16 ukene kan endres av foreldrene.

* At far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av mors rettigheter

* At barnehage og SFO gjøres gratis for alle barn i lavinntektsfamilier

* At kontantstøtten avvikles og det innføre en ventestøtte for familier som ennå ikke har fått tilbud om barnehageplass

* At barnetrygden omfordeles slik at lavinntektsfamilier gis økt støtte

Negative trekk

- Likestilling står sterkt i Norge, vi har kommet veldig langt. Men det er en del trekk som gjør at vi trenger nye tiltak. Det er blant annet tall som viser at fedre nå tar ut mindre permisjon, et kjønnsdelt arbeidsmarked, hvem som har ledende stillinger og tjener mest. Her er det som skjer i familiene viktig. Det er mye som tyder på at hvilken rolle man tar i barneoppdragelsen er direkte utslagsgivende for deltakelse i arbeidslivet, sier Melby, som mener KrF har fått et for stort hegemoni om familiepolitikken.

At Høyre-siden har kommet bakpå på likestilling, mener Melby, kan skyldes at ønsket om frihet for individet.

- Jeg mener det har ført til at en har vært forsiktig med tiltak som vil gi reell bedring for likestillingen, sier hun.

Hun peker på pappapermen som et eksempel.

- Da den først ble innført var Høyre imot. Så kuttet de den fra 14 til 10 uker. Det har vi sett at har ført til at fedre tar mindre permisjon. Kontantstøtten er en annen sak. Rapport etter rapport viser at den fører til at kvinner blir værende lenger hjemme enn de burde, særlig de som er mest utsatt. Likevel er den fredet under valgfrihetsargumentasjon.

- Jeg er også opptatt av valgfrihet, men spørsmålet er hva folk opplever som valgfrihet, sier Guri Melby.

Ifølge Melby var valgfrihetsargumentet også det som gjorde at Venstre ventet med å gå ut mot kontantstøtten.

- Når man ser at valgfrihet betyr at kvinner blir værende hjemme, kan man spørre seg hvor mye valgfrihet det er. Kostnadene ved denne valgfriheten er for stor.

- Valgfrihet er en god verdi, men ikke for en hver pris. De kvinnene og barna som blir skadelidende er så tunge argumenter at vi må avskaffe dem.

Har selv følt presset

- Mange kvinner føler en forventing om å ta lang permisjon, at en nesten er en dårlig mor om en ikke gjør det, og mange menn føler at de ikke har et reelt valg om å ta mer enn ti uker permisjon, både overfor mor og samfunnet ellers .

- Jeg opplevde dette selv, da jeg bare tok ut halvparten av permisjonstiden var det mange som stusser.

Hun mener en tredeling av permisjonen vil sende et kraftig signal om at begge foreldrene er like viktige.

- Vi snur på det, så lenge du ikke sier noe får foreldrene halvparten hver. Da tror jeg mange fedre vil ta lengre permisjoner. Det vil bidra til mer likestilling i hjemmet, sier hun.

På spørsmål om Høyresiden har hengt etter venstresiden på likestilling, svarer Melby ja. - Men det må være fullt mulig å få til dette på borgerlig side også,