TILTALT: Fotballdommeren i 20-åra er tiltalt for overgrep mot flere hundre gutter i det som er karakterisert som Norges største nettovergrepssak Foto: Privat
TILTALT: Fotballdommeren i 20-åra er tiltalt for overgrep mot flere hundre gutter i det som er karakterisert som Norges største nettovergrepssak Foto: PrivatVis mer

Norges største overgrepssak:

Utførte nettovergrep mot hundrevis av gutter - nekter for å være pedofil

Tusenvis av bilder og videoer av nettovergrep skal vises i retten de kommende månedene. Tirsdag starter det politiet omtaler som Norges største overgrepssak.

Tirsdag inntar fotballdommeren i 20-åra rettssalen i Nedre Romerike tingrett. Bak lukkede dører, men med pressen til stede, skal han de neste månedene fortelle og høre om hvordan han i en periode på flere år skal ha utsatt hundrevis av unge gutter for seksuelle overgrep på nettet.

Mannen er tiltalt for å ha kontaktet ofrene under aliaset «Sandra» på ulike meldingstjenester. Disse skal ha blitt forledet til å sende seksuelle bilder og videoer av seg selv, og tiltalte skal ha truet guttene til å fortsette å sende seksuelt innhold - hvis ikke ville bildene og videoene blitt publisert på internett.

To års etterforskning

I omkring to år jobbet politiet med etterforskningen, i det som fikk navnet operasjon Sandra. Politiet har i forkant av rettssaken ikke ønsket å kommentere hvordan de konkret jobbet, men en kilde tett på etterforskningen beskriver overfor Dagbladet arbeidet slik: for hvert offer som ble sporet opp, så dukket det opp tre nye.

I retten vil det bli lagt fram et omfattende bevisgrunnlag. 100 000 bilder og 40 000 videoklipp er blant materialet som er samlet inn.

Saken har rystet fotballmiljøet og spredt frykt blant de rundt 300 fornærmede. Bare i overkant av 40 er kalt inn for å vitne. De resterende har ikke ønsket å stille i retten, blant annet i frykt for å bli identifisert, og vil i stedet gi sine forklaringer i form av videoavhør.

Nekter for pedofili

I retten vil det bli lagt fram en sakkyndig rapport om mannen, utført av Harald Brauer og Terje Tørrissen.

Dagbladet vet at de sakkyndige i rapporten konkluderer med at mannen er pedofil. De vil være til stede i retten og blant annet følge mannens forklaringer, og legge fram sine endelige konklusjoner mot slutten av rettssaken.

Mannen har ifølge hans forsvarer Gunhild Lærum allerede erkjent å ha utført nettovergrepene, men hun understreker at han avviser at han er pedofil.

Diagnosen de sakkyndige setter vil være en sentral del av rettens vurdering hvis aktoratet legger ned påstand om forvaringsstraff.

- Statsadvokaten har tatt forbehold om forvaring i tiltalen, men vi kommer til å argumentere imot det. Min klient er av den oppfatning at han ikke har noen diagnose, og ønsker heller ikke å straffes med forvaring som følge av en slik diagnose. Vi kommer derfor til å be om vanlig fengselsstraff, sier advokaten til Dagbladet.

Lærum var også forsvarer i den såkalte Lommemannen-saken, hvor Erik Andersen ble dømt for seksuelle overgrep mot 66 unge gutter i perioden 1999 til 2006. I likhet med den tiltalte fotballdommeren, nektet også Andersen for å være pedofil. Til tross for dette, ble han dømt til ti års forvaring med en minstetid på sju år.

Etter hvert i soningen erkjente Andersen at han var pedofil, og mottok behandling for dette i fengselet. Etter sju år ble han ansatt som frisk, og ble kort tid seinere løslatt.

Diagnose uten fasit

Pål Grøndahl, en av landets mest erfarne sakkyndige i straffesaker, forklarer at pedofili er en parafili - et seksuelt avvik.

- Det er en litt rund diagnose, men det handler om seksuell interesse rettet mot barn i førpubertal alder. Det handler om hvilke tanker, følelser og fantasier man har, og spesielt hva man lever ut. Det finnes pedofile som aldri begår overgrep, det finnes pedofile som begår overgrep og det er noens om begår overgrep mot barn fordi barn er lette ofre og ikke nødvendigvis fordi de er pedofile, sier rettspsykolog Grøndahl.

De sakkyndige i fotballdommer-saken konkluderer med at diagnosen deres vil styrkes dersom mannen dømmes for de alvorligste forholdene. Grøndahl sier det ikke er en helt uvanlig formuleringen, men at han ikke selv bruker den.

- Jeg synes det er uheldig å knytte en juridisk vurdering av et straffbart forhold til en diagnose. Jeg synes det er bedre å heller legge fram eventuell tvil en selv måtte ha knyttet til konklusjonen, sier Grøndahl.

Fare for nye overgrep

I tillegg til pedofili skal de sakkyndige i rapporten også ha konkludert med gjentakelsesfare hos den tiltalte fotballdommeren. Hvor stor grad av gjentakelsesfare det er snakk om, er imidlertid ikke fastslått.

Lærum sier at de vil bestride påstanden om at det er fare for at overgrep skal gjentas i framtida.

- Min klient går fremdeles til behandling i fengselet, og har et annet syn på handlingene sine nå enn tidligere. Han har forstått at det han har gjort er galt, og hvordan det har vært for de fornærmede i saken, legger advokaten til.

Tiltalen gjelder i all hovedsak overgrep som har funnet sted via Internett, men det er også flere av guttene som har møtt tiltalte fysisk.

De sakkyndige har konkludert med at mannen er tilregnelig.

Skulle dømme

Mannen var regnet som en svært lovende fotballdommer før han ble siktet og pågrepet. Han ble pågrepet første gang i juli 2016, men løslatt etter noen uker i varetekt. Da begikk han nye overgrep. Da politiet avslørte disse, ble han på nytt pågrepet og har siden den gang sittet i varetekt.

Parallelt med at politiets avsløringer ble kjent i fotballmiljøet, ble det i det stille tatt grep for å få den tiltalte mannen ut av dommerjobben. Dagbladet er kjent med at han egentlig var satt opp som hoveddommer i en kamp på et høyere nivå enn han vanligvis dømte, men bare dager før avspark ble han fjernet fra oppdraget av sine ledere. Årsaken skal ha vært at de var blitt kjent med etterforskningen.