Foto: Scanpix
Foto: ScanpixVis mer

Utgiftene kan passere 1000 milliarder

De rødgrønne kan øke utgiftene med ti prosent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Statens utgifter kan på forslaget til neste års statsbudsjett passere rekordhøye 1.000 milliarder kroner.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) kommer neppe til å være løssluppen i pengebruken. Men han har allerede lovet å være mindre streng enn det han ga uttrykk for i vår.

Budsjettforslaget for i år hadde en utgiftsramme på 907 milliarder kroner, mens statens inntekter ble anslått til 974 milliarder kroner.

Når han entrer Stortingets talerstol klokka 10 tirsdag for å legge fram forslaget, kommer Johnsen nok en gang til å understreke at usikkerheten om den økonomiske utviklingen fortsatt er stor, selv om Norge har klart seg bedre enn man kunne frykte. Hovedmålet er fortsatt at budsjettet skal legge grunnlaget for økt sysselsetting og lav ledighet.

Rundt 4 prosent Bruken av oljepengene kommer trolig til å holde seg rundt den såkalte 4-prosentregelen. I år blir det brukt 131,5 oljemilliarder i budsjettet.
Budsjettene i årene som kommer må også ta høyde for tall som viser en betydelig nedjustering av statens inntekter fra oljevirksomheten etter 2015. Dermed blir rommet for økt bruk av oljepenger mindre i de kommende årene.

Et annet argument mot å slippe bruken av oljepenger løs, er at regjeringen vil ha bærekraftige velferdsordninger. Jo mer man bruker av oljepenger i de ordinære budsjettene, jo mindre blir det igjen til det fremtidige bidraget fra Statens Pensjonsfond, mener de rødgrønne.

Helse og samferdsel Helse og velferd og samferdsel kommer etter alt å dømme til å bli pekt ut som viktige områder.

Regjeringen vil komme med midler til bygging av 2.000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser neste år.

Det vil videre bli foreslått å øke den samlede foreldrepermisjonen med en uke neste år, og samtidig øke den samlede fedrekvoten med to uker fra 1. juli.

På samferdselssektoren er det lovet at budsjettene skal øke hvert år slik at løftet i den gjeldende transportplanen om en økning på 100 milliarder kroner de neste 10 årene kan bli innfridd.

Lekkasjene Statsrådene har kommet med mange lekkasjer fra sine fagfelt de siste ukene, mens det har vært vanskeligere å få øye på kuttforslag og forslag som skal øke statens inntekter.

Kommunenes egen interesseorganisasjon KS har gått ut på forhånd og advart mot at det kan komme kutt som merkes i kommunesektoren, men statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) vil sikkert ha en annen virkelighetsoppfatning når hun presenterer sitt budsjettforslag.

Det er ventet at avgiftene på tobakk vil øke så det merkes. Kjent er det også at pensjonister med en inntekt over 281.000 kroner må forberede seg på å betale mer i skatt enn de gjør i dag.

Bevilgningene over bistandsbudsjettet blir redusert med om lag 1 milliard kroner, men dette skal ikke ramme bistanden til fattige land, ifølge utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Kilder VG har snakket med hevder at regjeringen snur i biodieselsaken og likevel ikke foreslår å heve biodieselavgiften, men holder den på dagens nivå. Det er i så fall en kraftig snuoperasjon med tanke på debatten avgiften vakte i fjor.

(NTB)