Uthengt på grunn av sin faglige overbevisning

Feiermester Kjetil Høgetveit fikk livet sitt ødelagt etter at han avdekket at alle 204 pipene på et byggefelt i Akershus var feilmontert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høgetveit er en i rekken av feiere og fagpersoner som følte seg presset til taushet om farlige piper. At han på begynnelsen av 90-tallet la ned fyringsforbud på 204 av 204 piper på byggefeltet Holt Vestvolden i Skedsmo i Akerhus, gikk nemlig ikke upåaktet hen.

- Jeg ble trakassert med ano-nyme telefoner om natta. De kalte meg ting som drittstøvel og nazist fordi jeg hadde fulgt min faglige overbevisning og lagt ned fyringsforbud på skorsteiner jeg mente var direkte farlige, sier Høgetveit.

Han inntok stadig større mengder alkohol for å takle presset:

- Ingen trodde meg. Selv ikke brannsjefen trodde på det jeg sa. Jeg ble beskyldt for å være en stat i staten. Vi ble presset til å godkjenne dårlige piper av myndigheter og entreprenører som ikke tok våre innsigelser på alvor.

Feierne følte at de ble presset til å holde kjeft om dårlige piper.

- Da jeg gikk til sengs om kvelden, ble jeg liggende og tenke, livredd for de pipene jeg hadde blitt presset til å godkjenne den dagen.

Høgetveits feiermesterkollega Freddy Johansen bekrefter Høgetveits historie. Presset, kombinert med plager i ryggen, gjorde at også Johansen ble arbeidsufør.

- Visste noe var galt

Uthengt på grunn av sin faglige overbevisning

Nå avdøde feiermester i Levanger, Ola Fjeseth, var pådriver for feier-opprøret blant landets feierlaug. De ba myndighetene handle raskt og få fjernet de utette Leca-pipene fra markedet. Feierne mente det sto om folks liv og helse.

Ola Fjeseths nærmeste forteller at han brukte sine ti siste år på pipesaken. Han havnet i en slags revirkonflikt med sine overordnede.

- Han fikk stor motstand. Konflikten sto langt oppi taket. Han visste at han hadde rett og ga aldri opp. Pappa skjønte at noe var galt med disse pipene og godtok ikke svadasvar, sier sønnen Ole Kristian Fjeseth som selv har jobbet som feier i Levanger.

Motbør

Dagbladet har de siste dagene fått flere tips om feiere som har måttet gi etter for presset.

En av dem er Dag Audun Strand, feier og seinere feiermester i Årdal fra 1988 til 1998:

- Vi avdekket spesielt mye feilmonteringer. Men når vi påla fyringsforbud, møtte vi bare motgang. Huseiere som klagde, fikk støtte av kommunens bygningskontroll og brannstyre. Ytterst sjelden ble mine vurderinger tatt like seriøst som byggherrens.

Konflikten med sine overordnede gjorde det også vanskelig for Strand å få gehør for sikringstiltak for å trygge feiernes arbeid.

- I lengden ble presset rett og slett for mye. Derfor byttet jeg yrke. Flere av pipene som står i Årdal i dag, er feilmonterte. Enten fordi jeg ble overkjørt, eller fordi jeg ikke tok ansvar for dem - for å beskytte meg selv, sier Strand.

Feiermestrer over hele landet har lagt ned fyringsforbud i hopetall i forbindelse med grove feil og mangler på elementpiper.

Flere branneksperter tror årsaken til fire dødsbranner med til sammen elleve omkomne kan være sot i isolasjonen på de eldre elementpipene. Feil montering av pipe og ildsted er også regnet som mulig årsak til dødsbrannene. Skandalen Høgetveit avdekket i Skedsmo, er bare en av mange. Husene ble oppført i perioden 1983 til 1990, og hadde elementpiper fra blant andre Leca, Icopal, og Plewa.

- Vi snakker om omfattende monteringsfeil. De vanligste var at det manglet mørtel mellom leddene, skader i rørene, isolasjon var kommet mellom røykrørene når de ble satt sammen, forteller overingeniør Per Henrik Horneman i Skedsmo kommune:

- Leca leverte prefabrikkerte etasjeelementer til sine hus, hvor de ble heist ned med kran gjennom taket. Det gikk så fort at de glemte å sette inn det innvendige ftringsrøret (røykrøret) slik at all røyk og varme ville gått rett ut i isolasjon og ytterelementet. Seinere, da vi foretok takoppletting på et hus, fant vi at det var brukt ytterelementer som var ødelagt og lappet sammen, slik at det var hull rett inn gjennom element og isolasjon fram til røykrøret.

Horneman betegner det som ren flaks at det ikke har oppstått brann før kommunen avdekket feilene.

Avsløringen førte til en årelang kamp mot entreprenørene, hvor en av dem slo seg konkurs. Kommunen måtte selv kjøpe inn kontroll- og videoutstyr for å utføre alle testene og i dag er pipene utbedret og godkjent.

- Jobben som var gjort, var ufattelig dårlig. Under byggeboomen som var da, ble det brukt mange ukyndige håndverkere, og jeg har inntrykk av at bransjen baserte seg på at kommunene ikke hadde kontrollmetoder til å avsløre feilene, sier han.

Horneman er overbevist om at tilsvarende har skjedd mange steder i landet.

- Men det spørs hvor mange av disse feiervesenet har oppdaget, sier han.

- Hva feierne ser med lommelykt og speil, er nok vel lite, sier Øyvin Brandt ved Sintef NBL.

Brannekspertisen levner ingen tvil om at feilmontering av ildsteder og skorsteiner er et stort problem. Det florerer av eksempler på røykrør fra ildsted som stopper halvveis inn i isolasjonslaget i skorsteinen, og røykgassen lekker rett ut i isolasjonslaget.

- Det har vært slurvet forferdelig mye både av nevenyttige hus-eiere og av håndverkere. Vi har mange rapporter på dette. Ansvarsfulle murmestre og feiere melder om fortvilelse over alt det rare de kommer over, så vi vet at det ligger kritikkverdige forhold ute i felten, sier Sintef-forskeren.

NEDLA FYRINGSFORBUD: Tidligere feiermester Kjetil Høgetveit ble utsatt for et enormt press da han nedla fyringsforbud på 204 feilmonterte piper i Skedsmo i Akershus. Saken tok knekken på yrkeskarrieren, og han er i dag ufør og alkoholiker.