- Utidig hemmelighold i slottssaken

Norsk Redaktørforening mener det har vært et utidig hemmelighold rundt dokumentene om oppussingen på Slottet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har nå offentliggjort i alt 62 hemmeligstemplete referater fra det såkalte særmøtet som har vært øverste organ i slottsoppussingsprosessen.

  Referatene er fra perioden april 1993 til juni 1998 og har ifølge Dagbladet vært holdt tilbake for pressen «av hensyn til rikets sikkerhet».

Ikke hjemmel

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, mener det er all grunn til å stille spørsmål ved hjemmelen som er brukt for å holde møtereferatene hemmelige.

  Han antar at det er hjemmel for å hemmmeligholde dokumenter som omhandler forhold omkring kongeparets sikkerhet på Slottet. Han mener imidlertid at det ikke kan ha vært mange slike opplysninger i dokumentene som er hemmeligholdt.

Hensynet til kongefamilien

Han tror dokumentene er unntatt offentlighet utfra et generelt hensyn til kongefamilien, noe han sier strider mot offentlighetsloven.

  - Det er ikke hjemmel i offentlighetsloven eller dens forskrifter for å holde tilbake dokumenter bare fordi de omhandler kongefamilien. Vi har vært vitne til et utidig hemmelighold på et område som burde være åpent for folk, slik lovens prinsipper forutsetter, sier Øy.

  Redaktørforeningen kommer ikke til å forfølge saken videre siden dokumentene nå er offentliggjort.

Unik sak

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund kan ikke huske at det tidligere har vært oppe lignende historier fra kongehuset i pressen.

  - Saken er unik. Det dreier seg om betydelige overskridelser av budsjettene, noe som i høy grad er av offentlig interesse. Det er nok derfor pressen har vært så opptatt av denne saken, sier Kokkvold.

  Han tviler på om det finnes hjemmel for hemmeligholdet av flere dokumenter i saken. Samtidig sier han at det er gledelig at departementet nå har offentliggjort dokumentene.

Viktig

- For å sikre en informert samfunnsdebatt er det viktig at pressen kan bringe relevant informasjon til torgs, sier Kokkvold.

  Presseforbundet håper at regjeringen heretter kommer til å følge opp med en liberal og korrekt praktisering av offentlighetsloven.

(NTB)