- Utnyttelse av unger helt forferdelig. De enslige mindreårige er ekstra sårbare

I fjor mistenkte asylmottaket på Hvalstad at 26 søkere var ofre for menneskehandel. Bare to fikk hjelp av barnevernet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Blant de stadig flere mindreårige som blir brukt som slaver i Norge, ender spesielt gruppen unge asylsøkere opp i de kriminelles klør, ifølge en rapport fra tiltaksenheten for mindreårige i Oslo.

Det er spesielt mindreårige i alderen 14 til 18 år som blir utnyttet til narkotikahandel, vinningsforbrytelser, prostitusjon og tvangsarbeid.

- Utnyttelse av unger helt forferdelig. De enslige mindreårige er ekstra sårbare for menneskehandel, sier Tellef Grønlie, leder ved Hvalstad ankomsttransitt i Asker kommune.

26 mulige ofre i fjor Mottaket, som drives av det private selskapet Hero AS, er det første stedet en enslig mindreårig asylsøker, mellom 15 og 18 år, blir sendt til ved ankomst i Norge.

Alle norske mottak er pålagt av UDI å ha minst en ansatt med ansvar for å jobbe mot dette.

- Det er viktig med tidlig identifisering og forebygging av menneskehandel, og derfor har vi et eget menneskehandelsteam. I 2011 identifiserte vi 26 mulige ofre for menneskehandel hos oss. To av disse fikk hjelp hos barnevernet, sier Grønlie.

I alt er rundt 1000 ungdommer innom mottaket i løpet av et år, og av dem er rundt 85 prosent gutter. Hver asylsøker tilbringer i gjennomsnitt 37 dager på Hvalstad.

Ifølge tiltaksenheten i Oslo kan det ikke utelukkes at barna har blitt rekruttert til kriminelle nettverk lenge før de ankommer Norge.

- Det er klart at noen tilfeller av menneskehandel kan være planlagt før de kommer til Norge, mens andre kan havne i trøbbel på vegen til Norge og skylde andre penger, sier mottakslederen.

Hjelp på institusjon Av de 26 mulige ofrene for menneskehandel i fjor, mente menneskehandelsteamet at det var fare for utnyttelse at de ble utnyttet i Norge ved 11 av asylsøkerne. Faren er definert som tvangsarbeid i form av narkotikasalg, prostitusjon, husarbeid og tvangsekteskap.

Flere av disse hadde også blitt utnyttet på reisen til Norge. Andre hadde muligens blitt utnyttet til menneskehandel i hjemlandet, og ifølge menneskehandelsgruppens årsrapport kan dermed utnyttingen «være et avsluttet kapittel ved utreise» for disse barna.  

- De siste månedene har vi sendt flere bekymringsmeldinger til barnevernet, og de tatt seg av to personer. En gutt som er rusavhengig og ei jente som ble utnyttet seksuelt, sier Grønlie.

I forrige uke uttalte Åse Michaelsen, justispolitisk talskvinne for Fremskrittspartiet, at de mindreårige asylsøkerne burde holdes isolert for å unngå at de blir ofre for menneskehandel.

Det slår Grønlie sterkt tilbake på.

BARN FORSVINNER:  Mottaksleder Tellef Grønlie på Hvalstad transittmottak. Asylmottaket tar i mot nyankomne enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år. Mottaket har 110 faste plasser, og per dags dato bor 86 personer på mottaket. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
BARN FORSVINNER: Mottaksleder Tellef Grønlie på Hvalstad transittmottak. Asylmottaket tar i mot nyankomne enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år. Mottaket har 110 faste plasser, og per dags dato bor 86 personer på mottaket. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer

-Vi kan ikke holde dem innesperra, slår han fast.

Fått besøksforbud Hvalstad er døgnbemannet, og personer som uventet møter opp på området blir bedt om å vise ID-kort som blir lagret, forteller Grønlie.

- Dersom folk nekter å oppgi dette tilkaller vi politiet. Vi har vist bort personer som ikke har hatt noen god på forklaring på hvorfor de oppholder seg her. Flere har fått besøksforbud, sier han.

Det er ukjent om disse personene oppholdt seg på plassen for å rekruttere barn til menneskehandel eller annen kriminalitet.

Høy terskel Ifølge rapporten er Hvalstads erfaring at plasserings hos barnevernet bare kan skje dersom det er akutt sikkherhetsfare.

«Teamet opplever terskelen som svært høy for at en innmeldt bekrymringsmelding skal bli en barnevernssak».

«Asylmottakene blir dermed sittende igjen med ungdommer som trenger mye mer oppfølging enn det mottaksapparatet har mulighet til å gi,» står det. 

Forbygge utbredelse I løpet av 2011 forsvant rundt 50 enslige mindreårige fra mottaket. Ifølge Grønlie er mange av disse, rundt 90 prosent, nordafrikanske gutter med såkalt «Dublin-status», asylsøkere som først har fått avslag på søknaden sin i et annet land i Europa, og som vil bli sendt tilbake til dette landet for videre hjemsendelse til hjemlandet.

- Vi opplever at unge har holdt på slik i flere år, og en del havner inn i kriminalitet. Det er ikke ukjent at en del av disse er involvert i miljøet rundt Akerselva. Denne gruppa med innvandrere er vanskeligere å hjelpe fordi de er mindre mottakelige for hjelp. De forsvinner.

Grønlie mener dette er et europeisk problem, som ikke kan bli løst i Norge. «Et hinder for ungdommens egen dømmekraft og evne til å handle til eget beste kan være rus», heter det i årsrapporten.

«Det som imidlertid forblir svært bekymringsfullt er at et så stort antall ungdommer, mulige ofre for menneskehandel utnyttet i organisert kriminalitet, mangler gode omsorgspersoner, trygghet i hverdagen og en forutsigbar framtid», står det videre i rapporten.

- De snakker ofte flere språk, som svensk, tysk, fransk, arabisk, engelsk. Vi klarer ikke løse dette, men vi kan forebygge at andre asylsøkere involveres i det samme ved å få de innlagt på institusjon.

Hvalstad har to personer ansatt i en menneskerettighetsgruppe som bistår de rundt 100 asylsøkerne som til enhver tid bor på mottaket.

Ukjent framtid Mottaket til Hero har stått i fare for å bli lagt ned, etter at Hero først tapte en anbudsrunde om å forlenge sin kontrakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) i vår. 

Mysebu transittmottak vant anbudsrunden, men da Hvalstad klaget inn avgjørelsen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), ble vedtaket opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Deretter erklærte UDI at ingen av de to tilbudene holdt mål.

Derfor har UDI varslet en ny anbudsrunde til våren med videre drift på både Hvalstad og Mysebu. Hvalstad, som først varslet oppsigelse av sine ansatte i for, har nå kontrakt om videre drift med UDI til 1. april.

STOR GJENNOMTREKK:  Hvalstad er ankomsmottak for alle enslige mindreårige asylsøkere som søker asyl i Norge. I året er rundt 1000 ungdommer, og rundt 85 prosent av dem gutter, innom mottaket. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
STOR GJENNOMTREKK: Hvalstad er ankomsmottak for alle enslige mindreårige asylsøkere som søker asyl i Norge. I året er rundt 1000 ungdommer, og rundt 85 prosent av dem gutter, innom mottaket. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer

-Noen har slutta på grunn a av jobbusikkerhet, også i menneskehandelsgruppa. Vi er redd for å miste kompetansen, sier han.

- Ikke hovedutfordringen Fagsjef Thor Arne Hauge i selskapet Link, som driver Mysebu transittmottak, sier at kriminalitet og menneskehandel ikke er øverst på deres dagsagenda. Mottaket er fungerer som bosted nummer to etter at asylsøkerne har vært gjennom helse- og intervjusjekk på Hvalstad.

- Hovedutfordringen for våre asylsøkere er traumer, sykdom, kosthold og andre utfordringer i forhold til skole, mat og familie. Vi får ikke henvendelser fra politiet i Oslo om at våre brukere har deltatt i kriminalitet. Jeg tror ikke politiet i Follo vil si at de utgjør et innslag på kriminalitetsstatestikken heller, sier Hauge.

Han understreker i midlertid at mottaket har egne rutiner for å oppdage menneskehandel blant søkerne.

- Dette er en utfordring vi tar på alvor. Kompetansen rundt dette i mottakssystemet er bedre nå enn det var for fem år siden. 

Mottaket, som har plass til 100 beboere, har fire personer ansatt som jobber i en menneskehandelsgruppe, ifølge Hauge.