Utnyttet morens følelser?

Har Fred. Olsen vært en manipulator som har «skaltet og valtet» med familiens verdier i alle år, uten å slippe mor og lillebror til? Eller har vi å gjøre med en utspekulert lillebror som har utnyttet mammas følelser for å få det han peker på?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre dag i saken mellom brødrene Fred. og Petter Olsen om familiens Munch-bilder gikk med til Fred. Olsens advokat Carsten Riekels innledningsforedrag. Fred. har gått til sak mot bror for å få rett til halvparten av den svært verdifulle samlingen, som han mener urettmessig har havnet hos lillebroren. Lillebror Petter synes ifølge sin advokat Harald Kobbe slett ikke at det er noe kjekt å måtte møte broren i retten nok en gang:

- Men han gjør det i lojalitet til morens disposisjoner.

Fellestrekk

Kanskje er det ikke bare en godt utviklet sans for verdier som har ført de to brødrene Olsen i rettssalen denne gangen. Det kan unektelig lenge ha virket som om denne sansen har vært deres eneste fellestrekk, men det finnes ifølge dem selv én ting til: kunstinteressen.

- Ja ja, det er en stor interesse. Sånn har det alltid vært, bekrefter Fred. Olsen.

- Men om det er et resultat av arv eller legning, kan jeg ikke si sikkert, legger han til.

Petter Olsen på sin side er sikker:

- Kunstinteressen er arvet - både etter mor og far. Jeg har arvet mye etter dem.

For tida er Petter Olsen så engasjert i en annen Munch-sak, nemlig å få flyttet Munch-museet fra Tøyen til sentrum, at han i går brukte pausene i familiesaken på å lese korrektur på et medforfattet leserinnlegg i museumsdebatten.

Tilintetgjøre

Så langt later det til at Riekels' hovedmisjon er å tilintetgjøre inntrykket Fred. mener er skapt av at han skaltet og valtet med familiens verdier over hodene på mor og lillebror. To erklæringer innhentet av Petter i 1996 og 1997 mer enn antyder at Henriette Olsen føler seg ført bak lyset av eldstesønnen i forbindelse med arveoppgjøret etter ektemannen. Fred. mener motparten spiller på at de skal ha blitt holdt utenfor og i uvitenhet av ham, og at de «slett ikke var så handlingslammet og utenfor som det kan virke som».

- Henriette Olsen var ikke en person som passivt fulgte med i hvordan andre håndterte hennes interesser, sa Riekels, og la samtidig fram brev som viste Petters engasjement.

Riekels forsøkte også å dokumentere at både lillebror Petter og mor var «medskyldige» i å gjemme unna flere verdifulle Munch-malerier for å slippe arveavgift etter Thomas Olsens død. Bildene skal ha blitt tatt ned av veggen for å holdes unna en registrering i forbindelse med skiftet etter faren. Fred. Olsen vil heller ikke være med på at han i 1979 alene sto bak avgjørelsen om å sende malerisamlingen ut av landet for å slippe unna formuesbeskatning. Under dekke av at bildene skulle på utstillinger i utlandet, fikk familien på den måten plassert kunstskatten på eiendommen Forest Lodge i Skottland, hvor de skulle holdes unna det jevne publikum - «for å unngå ulemper».

UTSPEKULERT LILLEBROR? Petter Olsen.
MANIPULERENDE STOREBROR? Fred. Olsen.