Utred nå!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen må utrede hvordan uførepensjon skal utformes før den legger fram forslag til ny pensjonsreform. Pensjonskommisjonen har foreslått at det innføres en fleksibel pensjonsalder fra 62- 70 år. Forslaget innebærer at de som går av tidlig, får mindre pensjon fra Folketrygden enn de som står lenger i arbeid. Hvilken pensjon som skal tildeles uførepensjonister, er ikke avklart. I dag får de en pensjon som tilsvarer den de ville fått om de gikk av ved 67 års alder, altså full opptjening. I det ligger det en samfunnsmessig aksept for at de uføretrygdede selv ikke kan lastes for at de mister sin arbeidsevne.

På grunn av det høye antallet uføretrygdede kan vi frykte at politikerne vil redusere nivået på uførepensjon. Det vil være dypt urettferdig overfor alle dem som er uføretrygdet av helsemessige årsaker. Før det tukles med uførepensjonen, bør myndighetene løse det virkelige problemet, nemlig at mange blir uføretrygdet på feil grunnlag.