Utsatt til mandag

Forsvarerne fikk rettens medhold i å utsette NOKAS-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

•  Se flash-grafikk fra rettsalen!

STAVANGER (Dagbladet.no): SISTE: NOKAS-saken utsettes til mandag.

- Retten kan ikke se bort i fra at det finnes materiale der som kan være viktig for forsvarerne, og vi forutsetter at dette materialet utleveres fra påtalemyndighetene omgående, sier hoveddommer Bjørnestad.

Dermed har retten konkludert etter at forsvarerne tidligere i dag ba om utsettelse på grunn av det omfattende avlytningsmaterialet politiet nå er pålagt å dele med dem.

Krevde to uker

Før avgjørelsen ble temaet debattert i retten.

Advokat Trygve Staff ville ha to ukers umiddelbar rettspause. De andre forsvarerne nøyer seg med en dag eller to, med forbehold om behov for ytterligere utsettelse hvis det viser seg at avlyttingsmaterialet inneholder opplysninger som de må gjøre seg bedre kjent med.

Høyestyerett avgjorde i går med dissens at forsvarerne skal få innsyn i telefonavlyttinger av 33 personer. Dette utgjør hele 1000 timer.

Påtalemyndigheten har helt fram til Høyesteretts kjennelse avslått å gi forsvarerne dette materialet. Advokat Magne Furuholmen, som forsvarer Kjell Alrich Schumann, mener det er et selvsagt prinsipp at forsvarerne på selvstendig grunnlag må få avgjøre hva som er relevant bevismateriale.

Var i Oslo

-Det betyr ikke at vi har mistillit til påtalemyndigheten. Men forsvarerne har et annet utgangspunkt og vil best kunne finne opplysninger som tjener deres klienter, sa Furuholmen.

Han mente at utsettelse av saken er en omkostning retten må ta for å oppnå en forsvarlig rettergang.

Furuholmen avslørte samtidig at hans klient vil nekte for å ha vært i Stavanger ransdagen. Schumann har til nå nektet å forklare seg i avhør, og det har derfor vært knyttet stor spenning til hva han kommer til å si i retten. Furuholmen sier Schumann vil hevde han var i Oslo ransdagen.

- Bør ikke utsettes

Advokat Astri Aas-Hansen, som i advokat John Christian Eldens fravær ivaretar interessene til Erling Havnå, opplyste at Havnå vil nekte å avgi forklaring for retten dersom saken ikke blir utsatt.

Statsadvokat Arild Dommersnes mente det ikke var behov for å utsette saken, og prøvde i retten å redusere verdien av det innsamlede materialet.

-Avlyttingen ble foretatt etter at ranet var begått. Derfor er det temmelig redusert hvilke bevis materialet kan inneholde. Jeg forutsetter også at de tiltaltes forklaringer for retten ikke vil bli påvirket av dette materialet, sa Dommersnes.

Advokat Aas-Hansen kommenterte dette ved å hevde at Dommersnes opptrådte spekulativt og upassende.

- Gjør det på fritida

Dommersnes framholdt at forsvarerne kunne gjøre seg kjent med overskuddsmaterialet fra telefonavlyttingen på sin fritid, om ettermiddagene og i helgene. Advokat Marius Dietrichson, som forsvarer Metkel Betew, mente det var helt umulig.

-Forsvarerne har hele tida bedt om dette materialet, påtalemyndigheten har hele tida nektet å gi det fra seg. Politiet har ikke engang villet innrømme at materialet fantes. Derfor er det ikke forsvarernes ansvar at saken nå må utsettes for å oppnå en forsvarlig saksgang, sa Dietrichson.

SJEKK DE TILTALTE:</B> <a href="javascript:wnd=window.open(\'http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/09/20/nokasflash2.html\',\'nokasflash2\',\'scrollbars=no,menubar=no,statusbar=no,resizable=no,width=800,height=600\');wnd.focus();">Se flash-grafikk fra rettssalen!</a>
I RETTEN I DAG:</B> Kjell Alrich Schumann sammen med sin forsvarer Morten Furuholmen.