- Utsett maksprisen

- Maksprisen på 2500 kroner i foreldrebetaling fra august neste år må utsettes. Hvis ikke vil kvaliteten i barnehagene bli dårligere, sier leder Arild Olsen i Private barne-hagers landsforbund (PBL).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nye beregninger PBL har gjort viser at dagens private og kommunale barnehager bare til neste år må ha mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner for å kompensere for de økte lønnsutgiftene etter årets oppgjør.

En makspris på 2500 kroner fra august neste år vil kreve ytterligere 1,7 milliarder kroner, bare for neste år, ifølge Olsen. Da er ikke kostnadsveksten medregnet.

Sprekker

- Summen blir nær tre milliarder kroner - langt fra barnehageavtalens beregninger på 960 millioner kroner i driftstilskudd neste år. Overfinansieringen må være så stor at vi ikke tror det er mulig for Stortinget.

- For private barnehagers del kan konsekvensen bli en så trang økonomi at kvaliteten må lide. Kostnader må kuttes, det betyr flere barn per ansatt, sier Olsen.

Prekær situasjon

Private barnehager over hele landet sliter økonomisk. Ifølge Olsen er situasjonen så prekær i mange barnehager at styrerne nå ikke tør å fortelle om de økonomiske vanskene og forventede prispåslag: De frykter at foreldrene da vil ta ut barna sine, dermed vil barnehagene tape inntekter.

Nå ber PBL politikerne utsette første steg i maksprisen i alle fall fram til januar 2004.

- For barnehagene er det katastrofalt med en systemendring midt i et budsjettår. Neste års budsjett må lages, uten at man vet hvordan situasjonen for andre halvår blir. Innføring av makspris går for hurtig, det trengs mer tid til å utrede en ny finansieringsmodell. I Sverige brukte man to år, sier Olsen.

Dyrere i de private

Ifølge en ECON-rapport, gjort for Barne- og familiedepartementet, var foreldrebetalingen i snitt 3320 kroner i januar i år.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at foreldrebetalingen i kommunale barnehager har gått ned 2,4 prosent fra januar til august. I private steg satsene 0,4 prosent samme periode.

Årsaken til nedgangen i de kommunale er det økte statstilskuddet fra august i fjor. Sammenliknet med nivået for ett år siden ligger augusttallene for barnehagene 3,9 prosent lavere. Det skyldes en nedgang i det kommunale prisnivået på 4,6 prosent, ifølge SSB. Prisnivået i de private barnehagene er det samme i dag som for ett år siden.

- Vi er langt unna makspris, og veien fram er dyr, sier Arild Olsen i PBL.