Utvalg mener PST bryter loven

Grunnlovsstridig å avlytte privatboliger for å forebygge kriminalitet.

OVERVÅKNING: Utvalget som har vurdert politiets ulike metoder i kampen mot kriminalitet, har konkludert med at PST bryter loven dersom de avlytter personer som ennå ikke har gjort noe galt. Storberget sa seg fornøyd med utvalgets evaluering. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
OVERVÅKNING: Utvalget som har vurdert politiets ulike metoder i kampen mot kriminalitet, har konkludert med at PST bryter loven dersom de avlytter personer som ennå ikke har gjort noe galt. Storberget sa seg fornøyd med utvalgets evaluering. Foto: Marit Hommedal / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): Metodekontrollutvalget presenterte i dag sin evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjons i straffesaker.

Utvalget påpeker at departementets målsetning, om at uskyldige personer i minst mulig grad skal rammes av skjulte tvangsmidler, ikke alltid slår til.

- Godt grunnlag for regjeringen
Evalueringen peker blant annet på om politiets metoder krenker personvernet, eller om resultatene fra for eksempel telefonavlytting er så gode at selve avlyttingen dermed er berettiget.

- Utvalget har utredet prinsipielt vanskelige spørsmål hvor hensynet til personvern og behovet for effektive metoder for å bekjempe kriminalitet må balanseres mot hverandre, uttalte Storberget i en pressemelding.

Etter utredningen uttalte justisminister Storberget at han trodde evalueringen ville være et godt grunnlag for regjeringens arbeid videre.

- Stilt overfor den mest alvorlige kriminaliteten, er det avgjørende betydning at politiet har tilstrekkelige verktøyer og metoder, sa Storberget.

Datatilsynet kritisk
Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, og leder av Advokatforeningen, Berit Reis-Andersen, har begge uttrykt seg kritisk overfor politiets omfattende bruk av avlyttingsmetoder.

- Telefonavlytting og annen personsporing er i seg selv en integritetskrenkelse. Slike etterforskningsmetoder omfatter veldig mange uskyldige mennesker, det omfatter deg og meg, sa Reiss-Andersen til Dagbladet.

Hun påpekte at det er et forbløffende lavt antall avlyttingssaker som har ledet til en domfellelse eller en siktelse.

Metodekontrollutvalget har nå blant annet vurdert om de allerede eksisterende reglene i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene til personvern og rettsikkerhet, og har fremmet flere forslag for å bedre ivaretakelsen av utenforstående tredjepersoners interesser.

Grunnlovstridig
Et punkt på evalueringen møtte dissens fra utvalgsmedlem John Christian Elden. Det ble foreslått å oppheve begrensningene i adgangen til å bruke såkalt overskuddsinformasjon innhentet på lovlig måte.

- Dersom en eventuelt uskyldig tredjeperson avslører informasjon, skal dette da kunne brukes mot ham? Uttalte Elden i etterkant av dagens evaluering.

Utvalget har også konkludert med at PST bryter loven dersom de avlytter uskyldige tredjepersoner. Politiets sikkerhetstjeneste er den eneste politimyndigheten i Norge som kan etterforske personer uten at lovbrudd er begått.

Det er nå konkludert av utvalget at avlytting av privatboliger er grunnlovstridig, og PST bryter dermed loven dersom de skulle benyttet seg av såkalt forebyggende overvåking på private boliger.