STORT FORBEDRINGSPOTENSIALE: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo fikk i dag overlevert PST-rapporten fra utvalgsleder Kim Traavik. Han foreslår flere enn 50 tildels omfattende endringer i sikkerhetstjenestens måte å jobbe på.
Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
STORT FORBEDRINGSPOTENSIALE: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo fikk i dag overlevert PST-rapporten fra utvalgsleder Kim Traavik. Han foreslår flere enn 50 tildels omfattende endringer i sikkerhetstjenestens måte å jobbe på. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpixVis mer

Utvalg om PST: Tunnelsyn, statisk, baktung, dobbeltarbeid, akutte IT-mangler, sendrektighet Faremo: «En godt fungerende tjeneste»

Justisministeren vedgår at PST har «stort forbedringspotensiale», men lover ingen store endringer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det eksterne utvalget som i år har vurdert organisasjonen, kompetansen og ressursene i Politiets sikkerhetstjeneste på oppdrag fra Justisdepartementet, leverte i dag flere enn 50 endringsforslag til justisminister Grete Faremo.

Utvalget peker på dårlig ledelse, lite effektive rutiner i PSTs arbeid - og manglende sikkerhetsfaglig kompetanse i Justisdepartementet. Rapporten beskriver en sikkerhetstjeneste som «fortsatt er preget av en statisk, tradisjonsbundet organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad vektlegger og honorerer videreutvikling, kreativitet og nytenkning».

- Det trengs en fundamental endring av organisasjonskulturen og måten å jobbe på, sier utvalgsleder Kim Traavik.

Han mener dagens inndeling av PST blant annet fører til dobbeltarbeid, sendrektighet og tunnelsyn i en «baktung» tjeneste.

- De har blitt absorbert av de løpende sakene fra dag til dag og har ikke klart å løfte blikket. Det trengs et krafttak for å komme inn på et bedre spor, sier Traavik.

Noen av de foreslåtte tiltakene betegnes som akutte. Dette gjelder blant annet tjenestens svært mangelfulle IKT-systemer og kapasiteten til å håndtere en stadig større mengde tips og informasjon utenfra.

- Det haster å etablere et mottakssenter. Vi trenger kompetanse for å trygge oss mot forsinkelser som oppsto i forkant av 22. juli, sier utvalgslederen.

Utvalget har intervjuet mange ansatte i og rundt PST som også tegner et lite flatterende bilde av Justisdepartementets arbeid på området.

«Det generelle inntrykket er at Justisdepartementet ikke har vært spesielt opptatt av hvordan man på en best mulig måte kan bruke PST. Det kan syns som departementet mangler evnen til å definere og beskrive sine ønskemål på en slik måte at det gjør det mulig for PST å følge opp på en tilfredsstillende og politisk relevant måte», heter det i rapporten.

Situasjonssenter 24/7 Dette er noen få av forslagene fra Traavikutvalget:

• Lederne i både Justisdepartementet og PST bør i større grad konsentrere seg om
spørsmål av prinsipiell, strategisk og langsiktig karakter, og i mindre grad om enkeltsaker. Bør rekruttere flere ledere med bakgrunn utenfor PST og politiet.

• Å opprette en mottaksenhet for all informasjon som PST samler inn eller mottar, med ansvar for å avgjøre hvilken prioritet informasjonen skal gis og hvor i organisasjonen den skal følges opp. Det bør etableres en egen Innhentingsavdeling ved Den sentrale enhet i Nydalen der seksjonene for teknologisk støtte, spaning og åpne kilder inngår.

• Permanent analyseenhet med personell fra både PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet skal lage felles trusselvurderinger.

• Situasjonssenteret bør oppgraderes og gjøres fullt ut operativt også etter normal arbeidstid, 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

• PST bør ansette langt flere med minoritetsbakgrunn.

• Den Kongelige Politieskorte og PSTs livvakttjeneste bør slås sammen, og flere livvakter bør ansettes.

• PSTs budsjett bør økes noe i årene som kommer.

Les hele rapporten her (pdf)

- Forbedringspotensiale Justisminster Grete Faremo kaller Traavik-utvalgets arbeid «en svært viktig rapport», men gikk på dagens pressekonferanse langt i å avdramatisere kritikken og forslagene ved å si at rapporten først og fremst dreier seg om «tapt potensiale» og at «vi kan få raske gevinster om vi gjør dette riktig».

- Men hvordan kan du si at dette er en godt fungerende tjeneste, når utvalgslederen sier det må fundamentale endringer til?

- Det var faktisk slik jeg forstod utvalgslederen, at utgangspunktet han tok var en godt fungerende tjeneste med et stort forbedringspotensiale. Og det er jo det forbedringspotensialet jeg tar tak i, sier Faremo til Dagbladet.

- Men et stort forbedringspotensiale i landets sikkerhetstjeneste høres ganske dramatisk ut?

- Ja, vi må i alle fall sikre at det følges godt opp, og med en åpen rapport om dette understrekes også det jeg har ønsket, at dette er en tjeneste som er avhengig av tillit, og vi skal i fortsettelsen også ha tillit til at vi tar tak i det forbedringspotensialet som er identifisert. Derfor skal vi følge det opp nå, sier justisministeren.

Faremo ville i dag ikke svare på hvilke endringer av PST som haster mest.

- Det er litt krevende på en dag man får rapporten å være konkret på det, men etatstyringsdialogen hvor departementet og tjenesten konsentrerer seg mer om det strategisk overordnede er sentralt, og det fanger vi opp allerede i tildelingsbrevet for neste år, sier hun til Dagbladet.

Statsråden vil ikke gå inn på innholdet i tildelingen.