Utvalg vil flytte 5000 arbeidsplasser til fylkeskommunene og legge ned fem direktorater

Nær 5000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene i en fersk rapport.

Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt.

Utvalget foreslår endringer som samlet sett vil medføre at 23,5 milliarder kroner overføres fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.

Forslagene omfatter endringer innen nær sagt alle forvaltningsområder, med størsteparten innen næring, innovasjon og forskning, kultur, samferdsel og integrering og barnevern.

(NTB)